Download Adobe Creative Cloud Desktop 5.3.1.470 Win/Mac – Trình cài đặt và quản lý các phần mềm Adobe

Với Adobe Creative Cloud bạn có thể truy cập vào tất cả các phần mềm của Adobe. Cách thức hoạt động của Adobe Creative Cloud là kể từ thời điểm bạn cài đặt và thiết lập phần mềm này, bạn sẽ có thể chọn và chuẩn bị bất kỳ sản phẩm nào của Adobe mà bạn muốn bằng cách xem chúng. Với việc phát hành phần mềm này, Adobe đã cố gắng tổ chức các sản phẩm của mình cho người dùng.

Download Adobe Creative Cloud Desktop 5.3.1.470 Win/Mac

Các tính năng của Adobe Creative Cloud Desktop

 • Cung cấp các điều kiện quản lý sản phẩm cho người dùng Adobe
 • Hưởng lợi từ giao diện người dùng tập trung và linh hoạt
 • Khả năng xem và tải xuống tất cả các sản phẩm của Adobe
 • Xem mô tả và tính năng đầy đủ và toàn diện của tất cả các sản phẩm
 • Khả năng tải xuống và được thông báo về các bản cập nhật mới nhất của các sản phẩm Adobe
 • Xem danh sách các thay đổi và tính năng mới của các sản phẩm được cập nhật
 • Khả năng chia sẻ tác phẩm nghệ thuật đã tạo của bạn với thế giới
 • Khả năng xem danh mục đầu tư do người khác thực hiện
 • Nỗ lực tối thiểu để tải xuống và nhận các sản phẩm và bản cập nhật

Link download Adobe Creative Cloud Desktop 5.3.1.470 Win/Mac

Kích thước: 261 MB

Link tải Google drive (For Windows): DOWNLOAD

Link tải Google drive (For Mac): DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải phần mềm về máy và giải nén
 • Cài đặt và sử dụng bình thường do đây là phần mềm miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *