Download Aescripts ContrastUp 2.2.2 – Phần mềm nâng cao độ tương phản

Plugin ContrastUp cung cấp các thuật toán phức tạp để tăng cường độ tương phản và cải thiện chất lượng hình ảnh cho khung hình và hình ảnh video. Người dùng có thể điều chỉnh tăng cường độ tương phản cục bộ và toàn cầu một cách dễ dàng và linh hoạt.

Download Aescripts ContrastUp 2.2.2

Tương thích

After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Premiere: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Nuke/NukeX: 11.0, 10.0

Link download Aescripts ContrastUp 2.2.2 Full Crack

ContrastUp 2.2.2 for Win

Kích thước: 8.6 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

ContrastUp 2.2.2 for Mac

Kích thước: 8.7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

For Windows

  • Copy file ‘ContrastUp.aex’ vào thư mục C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\
  • Vào menu Effect -> Vimager -> Contrast Up
  • Đăng ký với Key trong file sn.txt đính kèm
  • Hoàn thành cài đặt!

For Mac OS

  • Copy ‘ContrastUp.plugin’ vào thư mục Macintosh HD\Library\Application Support\Adobe\Common\Plugins\7.0\MediaCore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *