Download Aescripts m’s HalfTone v1.48 for After Effects – Plugin thực hiện xử lý bán sắc

m’s Halftone là một plugin After Effects thực hiện xử lý bán sắc. m’s Halftone bao gồm tín hiệu cung cấp một cách mới để khám phá các trục trặc tương tự. Chương trình mở ra một cánh cửa cho nghệ thuật video analog. m’s Halftone không giả mạo tín hiệu tương tự, nó tái tạo công nghệ tương tự trong môi trường kỹ thuật số!

Download Aescripts m’s HalfTone v1.48 for After Effects

Hình dạng : Hình dạng của bán sắc. Ba loại Hình tròn, Hình vuông và Đường thẳng.
DotSize : Kích thước tối đa của bán sắc và kích thước của khoảng.
Rotation : Góc sắp xếp Halftone.
Offset : Vị trí bắt đầu bán sắc.
Alpha : Vùng màu trắng trong suốt.
Lấy mẫu : Phương pháp tính toán kích thước bán sắc.

Tương thích

  • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5

Link download Aescripts m’s HalfTone v1.48 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 1.2 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file msHalftone vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects chon Menu Effect -> murasin’s FX -> m’s HalfTone
  • Đăng ký với key trong file text đính kèm

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *