Download AMTEmu v0.9.2 Painter – Kích hoạt mọi bản quyền Adobe

AMTEmu v0.9.2 Painter là một công cụ miễn phí và có thể sửa chữa và kích hoạt bất kỳ sản phẩm Adobe CC 2018, 2017, 2016, 2015 dành cho Windows chẳng hạn như Photoshop CC, Adobe After, Effects CC, Adobe Premiere Pro CC và nhiều sản phẩm khác.

AMTEmu v0.9.2 Painter

AMTEmu v.0.9.2 là công cụ tuyệt vời có thể tạo amtlib.dll (tệp khóa kích hoạt) cho ứng dụng Adobe CC. Đây là bản vá tốt nhất và an toàn, không yêu cầu bất kỳ dữ liệu thống kê nào và bạn sẽ có thể kiểm tra bất kỳ sản phẩm nào của Adobe bằng công cụ kích hoạt dành cho hệ thống Windows này.

Các phiên bản Adobe được AMTEmu v0.9.2 hỗ trợ kích hoạt

Adobe Acrobat X, Adobe Acrobat XI.
Adobe Acrobat DC.
Adobe After Effects CC 2017.
Adobe Animate CC 2017.Adobe Dreamweaver CC 2017.
Adobe Audition CC 2017.
Adobe Bridge CC 2017.
Adobe Illustrator CC 2017.
Adobe InCopy CC 2017.
Adobe InDesign CC 2017.
Adobe Media Encoder CC 2017.
Adobe Muse CC 2017.
Adobe Photoshop CC 2017.
Adobe Premiere Pro CC 2017.
Adobe After Effects CC 2016 Pre-release.
Adobe After Effects CC 2015.
Adobe After Effects CC 2014.
Adobe After Effects CC 2018.
Adobe Audition CC 2014.
Adobe Audition CC 2015.Adobe Audition CC 2017.
Adobe Illustrator CC 2015.
Adobe Illustrator CC 2014.
Adobe Illustrator CC.
Adobe Illustrator CS6.
Adobe Illustrator CS5.
Adobe Illustrator CS4.
Adobe InDesign CC 2015.
Adobe InDesign CC 2014.
Adobe InDesign CC.
Adobe InDesign CS6.
Adobe InDesign CS5.
Adobe Media Encoder CC 2015.
Adobe Media Encoder CC 2014.
Adobe Media Encoder CC.
Adobe Photoshop CC 2015.
Adobe Photoshop CC 2014.
Adobe Photoshop CC.
Adobe Photoshop CS6.
Adobe Photoshop CS6 Pre-release.
Adobe Photoshop CS5.5.
Adobe Photoshop CS5.
Adobe Photoshop CS5 Pre-release.
Adobe Photoshop CS4.
Adobe Lightroom CC (with Dehaze feature).
Adobe Premiere Pro CC 2015.
Adobe Premiere Pro CC 2014.
Adobe Premiere Pro CC.

Dowload Amtemu v0.9.2 painter

Link tải Google Drive Amtemu v0.9.2 painter: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Amtemu v0.9.2 painter

  • Bước 1: Giải nén tệp tin sau khi tải về.
  • Bước 2: Chạy phần mềm AMTEmu, chọn đúng phiên bản mà bạn muốn kích hoạt bản quyền.
  • Bước 3: Kích hoạt bằng cách nhấn “Install” và tìm đến file thư mục chọn file amtib.dll và open.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *