Download ArcGIS 10.4 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ArcGIS là phần mềm GIS của ESRI, chuyên về hệ thống thông tin địa lý. Bộ ArcGIS 10.4 đầy đủ các chức năng xây dựng và số hóa bản đồ, phân tích không gian, truy vấn và xây dựng dữ liệu GIS. ArcGIS được xem là phần mềm GIS chuyên nghiệp nhất hiện nay, nó được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau như địa chính, môi trường, cơ sở hạ tầng.

Download ArcGIS 10.4 Full

Các tính năng của ArcGIS 10.4

  • Tạo và chỉnh sửa dữ liệu tích hợp (dữ liệu không gian tích hợp với dữ liệu thuộc tính) – cho phép sử dụng nhiều loại định dạng dữ liệu khác nhau thậm chí cả những dữ liệu lấy từ Internet;
  • Truy vấn dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ nhiều nguồn và bằng nhiều cách khác nhau;
  • Hiển thị, truy vấn và phân tích dữ liệu không gian kết hợp với dữ liệu thuộc tính;
  • Thành lập bản đồ chuyên đề và các bản in có chất lượng trình bày chuyên nghiệp.

Link download ArcGIS 10.4

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải bộ VBA dùng cho lập trình ArcGIS 10.4: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *