Download ArcGIS 10.5 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ArcGIS là một hệ thống thông tin địa lý (GIS) để làm việc với các bản đồ và thông tin địa lý. Phần mềm được sử dụng để tạo và sử dụng bản đồ, biên soạn dữ liệu địa lý, phân tích thông tin được ánh xạ, chia sẻ và khám phá thông tin địa lý, sử dụng bản đồ và thông tin địa lý trong một loạt ứng dụng và quản lý thông tin địa lý trong cơ sở dữ liệu.
Hệ thống cung cấp cơ sở hạ tầng để tạo bản đồ và thông tin địa lý trong toàn bộ tổ chức, trên toàn cộng đồng và công khai trên Web. 

ArcGIS 10.5

Với ArcGIS 10.5 hệ thống cung cấp cơ sở hạ tầng giúp tạo bản đồ, thông tin địa lý trong toàn bộ tổ chức, cộng đồng và được công khai trên web. ArcGIS gồm các phần mềm máy tính sau:

  • ArcReader: cho phép xem, truy vấn các bản đồ được tạo bằng ArcGIS khác.
  • ArcGIS for desktop được cấp phép theo 3 mức chức năng.

Tính năng cơ bản ArcGIS 10.5 

  • Cho phép xem dữ liệu không gian, tạo các bản đồ phân lớp và phân tích không gian cơ bản.
  • Ngoài chức năng của ArcView, bao gồm các công cụ nâng cao hơn cho thao tác shapefiles và geodatabases.
  • Khả năng thao tác, chỉnh sửa và phân tích dữ liệu.

Download ArcGIS 10.5

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Tải file cài đặt license manager: DOWNLOAD

Tải file crack: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bước 1: Tải phần mềm về máy và tiến hành giải nén với pass: loadnhanh.com. Sau đó vào mục cài đặt ARCGIS10.1\SETUP\DESKTOP\ cho chạy file setup.

Bước 2: Chọn “NEXT“.

Bước 3: Chọn I accept > NEXT

Bước 4: Chọn Complete => Next

Bước 5: Chọn Next và chờ phần mềm cài đặt.

Bước 6: Sau khi cài đặt xong thì nhấn Finish

Bước 7: Hộp thoại hiện như hình dưới thì chọn Cancel

Bước 8: Vào thư mục cài đặt ARCGIS10.1\LICENSE MANAGER\ LICENSE MANAGER\ cho chạy file setup

Bước 9: Chọn Yes => Next

Bước 10: Chọn I accept > NEXT

Bước 11: Chọn Finish

Nếu hộp thoại như hình dưới thì chọn Stop và để nguyên màn hình như vậy

Lúc này màn hình sẽ hiện như hình dưới, dòng Start sẽ hiện lên

Vào thư mục cài đặt ARCGIS10.1\ArCGIS_KeyGen_modified\ cho chạy file ArCGIS_KeyGen_modified.exe

Hộp thoại ArcGIS Keygen hiện lên, kích chuột vào version > chọn 10.1 > all

Một hộp thoại mới sẽ hiện như hình dưới. Bạn chọn toàn bộ chữ trong hình rồi ấn Ctrl+C.

Vào ổ C:\Program File (x86)\ArcGIS\License10.1\bin, bấm đúp chuột vào file service.txt

Xóa toàn bộ chữ trong file service.txt rồi bạn paste nội dung đã copy trước đó vào.

Lưu lại file là được. Nếu máy không cho lưu file service.txt thì thường sẽ có một hộp thoại mới xuất hiện như hình dưới.

Bạn cứ thực hiện liên tục theo các hình dưới đây.

Hoàn thành việc cài đặt ArcGIS 10.5.

Video hướng dẫn cài đặt ArcGIS 10.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *