Download ArcGIS Pro 2.8 – Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

ArcGIS là một ứng dụng chuyên nghiệp để xử lý thông tin địa lý, cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ để xử lý thông tin được gửi bởi các thiết bị khác.

Download ArcGIS Pro 2.8

ArcGIS đi kèm với một giải pháp cấp ngành hoàn chỉnh để xử lý thông tin địa lý và cung cấp hỗ trợ xử lý dữ liệu địa lý cho bất kỳ tổ chức nào. Nó cung cấp một giải pháp cấp độ chuyên nghiệp và hiện đại để đáp ứng tất cả các nhu cầu của ngành bằng cách sử dụng các dịch vụ web và cung cấp khả năng xử lý chính xác thông tin đến từ các thiết bị khác nhau. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp hỗ trợ để mở GIS cho điện thoại thông minh, thiết bị dịch chuyển tức thời, trạm làm việc trên máy tính để bàn và nhiều thiết bị khác.

Download ArcGIS Pro 2.8

Các tính năng của ArcGIS

 • Ứng dụng mạnh mẽ để xử lý thông tin địa lý
 • Cung cấp giải pháp cấp ngành với sự hỗ trợ cho các thiết bị khác nhau
 • Sử dụng các dịch vụ web để cung cấp giải pháp tối ưu hóa
 • Hỗ trợ thêm nhiều tài nguyên hơn để mang lại hiệu suất tốt hơn
 • Cung cấp GIS cho điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy trạm để bàn
 • Một bộ công cụ chuyên nghiệp để xử lý thông tin
 • Tài liệu lập bản đồ cung cấp các tính năng phân tích mạng và hơn thế nữa.
 • Cung cấp dịch vụ phân phối phủ sóng web (WCS)
 • Cung cấp dịch vụ thuộc tính web (WMTS) và xuất bản KML
 • Các tính năng trích xuất và nhân bản cơ sở dữ liệu địa tĩnh
 • Các tính năng xuất bản sơ đồ và xuất bản Access
 • Hỗ trợ hoàn chỉnh cho các ấn phẩm WFS và WCS
 • Các mô hình hoặc công cụ xử lý địa lý với các dịch vụ xử lý web
 • Nhiều tính năng và tùy chọn mạnh mẽ khác

Yêu cầu cài đặt

 • Hệ điều hành:
  • Windows 10 Home, Pro, Enterprise (64 bit)
  • Windows 8.1 Pro, Enterprise (64 bit)
  • Windows Server 2019 Standard, Datacenter (64 bit)
  • Windows Server 2016 Standard, Datacenter (64 bit)
  • Windows Server 2012 R2 Standard, Datacenter (64 bit), Windows Server 2012 Standard, Datacenter (64 bit)
  • Lưu ý: Win 7 không được hỗ trợ
 • CPU: 2 cores
 • RAM: 4G
 • Đĩa trống: 32 GB
 • Màn hình: 1024×768

Download ESRI ArcGIS Pro

ESRI ArcGIS Pro 2.8.3

Kích thước: 3.74 GB

Link tải Google drive : DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Khuyến khích tải phần mềm về bằng IDM sẽ nhanh hơn
 • Giải nén file và cài đặt ArcGIS Pro (Lưu ý KHÔNG chạy ArcGIS Pro ngay khi cài đặt xong)
 • Tiếp theo, chép file AfCore_libFNP.dll vào đường dẫn C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin
 • Chạy file lic, bấm chọn “Yes” -> OK
 • Sau đó, chép thư mục ESRI_Licensing vào C:\Users{username}\AppData\Local\
 • Hoàn tất cài đặt

Tham khảo video hướng dẫn cài đặt

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *