Download ATiles Pro 2.62 for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

ATiles Pro 2.62 là một plugin dành cho 3ds Max giúp tạo mái ngói, sàn lát gạch, tường gạch, hàng rào,… và các đối tượng kiến trúc cơ bản khác một cách dễ dàng, kết quả là tác phẩm của bạn sẽ độc đáo và thực tế hơn nhiều lần.

Tính năng chính của ATiles Pro 2.62

  • Tạo đối tượng ATiles bằng một cú nhấp chuột từ mặt phẳng mái, hình học hoặc đường cong.
  • Lưu trữ bên trong hình học được tạo đối tượng ATiles cho khung nhìn và kết xuất.
  • Xây dựng lại các đối tượng mà không làm mất vật liệu hoặc kết nối với các đối tượng khác.
  • Các công cụ nâng cao hơn như công cụ khối lượng, đường dẫn (beta) và bề mặt (beta).
  • Các phép biến đổi ngẫu nhiên của các ô – xoay, di chuyển và tỷ lệ.

Tương thích với

  • 3ds Max 2004 hoặc mới hơn

Download ATiles Pro 2.62 for 3ds Max

Kích thước: 2.5 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

  • Tải xuống phần mềm và giải nén
  • Chạy file ATiles_Setup để tiến hành cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong, copy file AvizStudioTools_ATiles.mse và paste vào C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201X\scripts\Startup
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *