Download CopyTrans Manager 1.207 – Hỗ trợ sao lưu dữ liệu từ iPhone sang PC

CopyTrans Mnager cho phép bạn nhanh chóng kéo và thả nhạc và video từ PC trực tiếp vào iPhone, iPod hoặc iPad của mình. Một giải pháp thay thế iTunes nhẹ. Bạn cũng có thể sử dụng CopyTrans Manager trên nhiều PC để thêm danh sách phát, podcast, sách nói và nhạc chuông vào iPhone hoặc bất kỳ thiết bị iOS nào khác mà không cần đồng bộ hóa iTunes.

Download CopyTrans Manager 1.207

Các tính năng bao gồm:

  • Chỉnh sửa tiêu đề nhạc và video trên iPhone,
  • Thay đổi tên và thể loại album bản nhạc iPod,
  • Chỉnh sửa các siêu dữ liệu khác như xếp hạng bản nhạc và lời bài hát,
  • Tạo danh sách phát mới hoặc chỉnh sửa danh sách phát đã có trên iPhone,
  • Thêm hoặc xóa các bài hát và video theo tùy chỉnh của bạn – danh sách phát iPhone được tạo,
  • Thay đổi thứ tự các bài hát trong danh sách phát.

Yêu cầu cấu hình

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/8

Download CopyTrans Manager 1.207 

Kích thước: 16 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về file CopyTransManager theo liên kết trên
  • Nhấn đôi chuột vào file CopyTransManager để chạy và sử dụng, phần mềm miễn phí.

Chúc các bạn tải về và cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *