Download Directory Lister Pro 2.43 Enterprise – Phần mềm quản lý file chuyên nghiệp

Directory Lister Pro là một phần mềm chuyên nghiệp tạo danh sách các tệp từ một vị trí do người dùng xác định, chẳng hạn như thư mục, CD-ROM, đĩa mềm hoặc ổ đĩa flash USB giúp người dùng có thể lưu, lọc, tìm kiếm các thông tin. Phần mềm cho phép bạn liệt kê các tập tin hoặc thư mục in hoặc gửi qua danh sách các tệp e-mail từ các thư mục được chọn trên đĩa cứng, cd-roms, dvd -rom, floppys, kho lưu trữ USB và chia sẻ mạng.

Directory Lister Pro 2.43 Enterprise

Directory Lister Pro cung cấp cho bạn khả năng xem các tệp được lưu trữ trong một phân vùng hoặc thư mục, chọn nhiều vị trí tệp và bao gồm các thư mục con. Danh sách với các mục được tạo bao gồm chi tiết về tên tệp và phần mở rộng, đường dẫn, kích thước, ngày tạo tài liệu và lần truy cập hoặc ghi lần cuối, kích thước, chủ sở hữu, nhãn ổ đĩa và thuộc tính, cũng như tóm tắt ngắn về tổng số thư mục, tệp và kích thước.

Tính năng của Directory Lister Pro

 • Hỗ trợ tham số dòng lệnh
 • Kịch bản cài đặt tùy chỉnh
 • Xuất trực tiếp vào cơ sở dữ liệu qua ODBC
 • Tích hợp trình đơn ngữ cảnh Explorer
 • Tập tin hashes (CRC32, MD5, SHA1, Whirlpool)
 • Tên tệp, thuộc tính và bộ lọc ngày
 • Liệt kê các tập tin và thư mục của một thư mục
 • Lưu dưới dạng văn bản, CSV, tệp HTML hoặc tệp đính kèm
 • Tùy chọn hiển thị khác nhau (tùy chỉnh)

Download Directory Lister Pro 2.43 Enterprise

Kích thước: 13 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Directory Lister Pro 2.43 Enterprise

 1. Tải link về và giải nén với pass: loadnhanh.com
 2. Tắt internet
 3. Thực hiện cài đặt phần mềm
 4. Chép file DirListerPro vào thư mục cài đặt phần mềm
 5. Hoàn tất cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *