Download DiskSorter 13.8 – Pro / Ultimate / Enterprise – Phân loại tệp

Disk Sorter Ultimate là tiện ích phân loại tệp nhẹ và đơn giản, giúp mọi người phát hiện tệp trên hầu hết các loại ổ đĩa, cũng như quản lý chúng theo nhiều tiêu chí khác nhau để tạo thêm dung lượng trống. Ứng dụng này cho phép bạn tìm kiếm thông qua 500.000 tệp, có dung lượng lưu trữ là 2TB. Với ứng dụng này, bạn có thể tìm kiếm các loại tệp cụ thể, chẳng hạn như các file video ẩn hoặc thông thường, âm thanh hoặc hình ảnh, theo ngày sửa đổi, thời gian tạo hoặc người dùng.

Download DiskSorter 13.8 – Pro / Ultimate / Enterprise

Các tính năng của Disk Sorter

 • Ứng dụng GUI chính của DiskSorter
 • Biểu đồ hình tròn phân loại tệp DiskSorter
 • Phân loại tệp trong máy chủ mạng và thiết bị lưu trữ NAS
 • Phân loại tệp trong máy chủ mạng
 • Thao tác phân loại tệp hàng loạt
 • Chế độ phân loại tệp hàng loạt

Cấu hình cài đặt

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên

Link download DiskSorter 13.8.12 Pro / Ultimate / Enterprise

Kích thước: 40 MB

Link tải Google drive DiskSorter 13.8.12 Pro / Ultimate / Enterprise: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải về và giải nén
 • Cài đặt phần mềm, thoát ra sau khi cài xong.
 • Thực hiện chạy File Patched với quyền “Run as administrator”. Chọn Activate.
 • Sau đó chọn đường dẫn tới tệp “Disksorter.flx“. Mặc định: C:\Program Files\Disk Sorter Ultimate\bin\
 • Xác nhận thay thế.
 • Hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *