Download GifGun v1.7.15 For After Effects – Phần mềm tạo Gif chỉ với một cú click chuột

GifGun là ứng dụng tạo Gif động bằng một cú nhấp chuột trong After Effects. Chỉ với một cú nhấp chuột .gif động hiển thị cho Dribbbble, Behance và hơn thế nữa ngay trong After Effects.

GifGun v1.7.15 For After Effects

Các tính năng của GifGun v1.7.15

 • Kết xuất với kênh Alpha bằng một cú nhấp chuột để nhận GIF với kênh Alpha.
 • Kết xuất hàng loạt: Chọn nhiều tác phẩm trong bảng Project và nhận tất cả các ảnh GIF chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Nén GIF – Có được kích thước tệp tốt hơn với tính năng nén GIF. Tiết kiệm trung bình 15%.
 • Chất lượng GIF siêu cao, mới cho 1.7.
 • Cho phép bạn hiển thị các chuyển sắc và các cảnh phức tạp với rất ít chi tiết bị mất. Với giá của kích thước tệp lớn hơn

Tương thích

 • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download GifGun v1.7.15 For After Effects

Kích thước: 43 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt GifGun v1.7.15 For After Effects

 1. Tải link phần mềm và giải nén với pass: loadnhanh.com
 2. Chép thư mục (gifGun) và file GifGun.jsxbin vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects XXXX\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels
 3. Vào menu Edit -> Preferences -> General,
 4. Sau đó, chọn Allow scripts to read and write and access the network
 5. Hoàn tất cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *