Download Golden Software Surfer 19 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Golden Software Surfer là một phần mềm kỹ thuật mạnh mẽ tạo mô hình 3D và lập bản đồ dữ liệu như mô hình hóa độ che phủ mặt đất, lập bản đồ và độ sâu 3D của biển. Ngoài ra Golden Software Surfer giúp chuyển đổi đầu vào XYZ thô thành bản đồ 3D có thể in được. Một trong những lợi thế của chương trình này so với các đối thủ khác là các kỹ thuật lưới đa dạng và tính linh hoạt cao trong việc thay đổi tham số của lưới điện.

Các loại bản đồ lướt sóng

 • Viền
 • Cơ sở
 • Bài đăng
 • Bề mặt 3D
 • Màu sắc phù điêu
 • Bài đăng được phân loại
 • Khung dây 3D
 • Đám mây điểm
 • Lỗ khoan
 • Đỉnh và suy thoái
 • Véc tơ 1 lưới
 • Véc tơ 2 lưới
 • Đầu nguồn
 • Giá trị lưới
 • Tầm nhìn

Tính năng của Golden Software Surfer 19

 • Hơn 2500 hệ tọa độ xác định trước
 • Tạo hệ thống tọa độ tùy chỉnh
 • Tìm kiếm hệ tọa độ theo tên hoặc số EPSG
 • Tái dự đoán hệ tọa độ
 • Hơn 80 ellipsoid
 • Hơn 45 đơn vị tuyến tính xác định trước
 • Tạo đơn vị tuyến tính tùy chỉnh
 • Thêm lưới hoặc đường lưới để xem các hệ thống tọa độ khác nhau trên bản đồ
 • Áp dụng các thuộc tính dòng, tô và ký hiệu dựa trên các giá trị thuộc tính
 • Hiển thị ký hiệu trong chú giải
 • Chọn ký hiệu dựa trên các giá trị duy nhất, màu và ký hiệu chưa được phân loại, màu và ký hiệu đã phân loại và biểu đồ hình tròn
 • Hiển thị tỷ lệ của các thành phần khác nhau với biểu đồ hình tròn
 • Xem, tạo, chỉnh sửa và xóa các thuộc tính đối tượng bằng bảng thuộc tính tiện lợi
 • Tính toán các giá trị thuộc tính
 • Đối tượng truy vấn dựa trên giá trị thuộc tính
 • Thực hiện triangulation Delaunay
 • Định hình lại, đơn giản hóa, làm mịn các đường đa giác, đa giác và lưới
 • Tạo vùng đệm xung quanh các điểm, đa đường và đa giác
 • Chuyển đổi giữa đa giác và đa đường
 • Tạo đa giác bằng cách kết hợp các đa giác hiện có
 • Tạo các điểm hoặc đa giác trong các khu vực giao nhau
 • Kết nối hoặc ngắt các đường đa tuyến tại các vị trí được chỉ định
 • Đặt màu trong hình ảnh để trong suốt

Cấu hình cài đặt Surfer 19

 • Hệ điều hành: Windows 7, 8, 8.1, 10
 • RAM: tối thiểu 4 GB
 • Dung lượng đĩa cứng: 700 MB trống
 • Bộ xử lý: Intel Pentium i3, Multi-core GHz trở lên

Download Golden Software Surfer 19.2.213

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải xuống phần mềm và giải nén
 • Chạy các file Surfer_19_Installer để tiến hành cài đặt
 • Sau khi chạy cài đặt xong, copy các file trong thư mục
  • X64 (nếu dùng máy 64bit) vào thư mục C:\Program Files\Golden Software\Surfer
  • X32 (nếu dùng máy 32bit) vào thư mục C:\Program Files (X86)\Golden Software\Surfer
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *