Download Kutools for Excel 23.00/Word 10.0 – Plugin hỗ trợ Word/Excel

Kutools là một plugin mạnh mẽ cho phần mềm Word sẽ giảm thời gian dành cho các công việc hàng ngày và thời gian trong Word. Plugin này bổ sung nhiều công cụ khác nhau cho môi trường Word, bao gồm đổi tên tài liệu, sao chép chúng, nhập tiêu đề,… sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dùng Word.

Tính năng của Kutools

 • Khả năng chụp ảnh tài liệu
 • Khả năng thêm các tài liệu khác nhau vào các nhóm sở thích mà bạn có thể nhanh chóng truy cập sau này
 • Dễ dàng đổi tên tài liệu
 • Một công cụ để sao chép tất cả các tài liệu đang mở mà bạn hiện đang làm việc
 • Mở vị trí của tài liệu hiện tại mà không cần tìm kiếm trong Explorer
 • Khả năng thêm các dấu trang khác nhau vào các phần khác nhau của tài liệu Word
 • Khả năng nhập văn bản tạo sẵn trong các phần khác nhau
 • Lựa chọn nâng cao, ví dụ: chỉ chọn các tài liệu có số trang riêng lẻ hoặc số trang chẵn hoặc các trang cụ thể, chọn tất cả các bảng, chọn tất cả hình ảnh
 • Khả năng chuyển đổi bảng thành văn bản, chuyển đổi chú thích thành văn bản thuần túy
 • Thêm tiêu đề vào trang, bảng, hình dạng
 • Lựa chọn riêng biệt các chú thích khác nhau tồn tại trong các phần khác nhau của tài liệu
 • Quản lý siêu liên kết nâng cao, khả năng chỉ xóa các URL được liên kết trong siêu liên kết và chuyển đổi thành văn bản thuần túy
 • Tìm kiếm nhanh giữa các tài liệu Word Đóng nâng cao tài liệu theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đóng tất cả, đóng tất cả tài liệu ngoại trừ tài liệu đang làm việc hiện tại
 • Khả năng thay đổi kích thước tổng thể của hình ảnh trong tài liệu hoặc hình ảnh được chọn dựa trên tỷ lệ phần trăm

Phần mềm tương thích

 • Office: Excel/Office 2007, 2010, 2013, 2016 và 365 (32 bit/64 bit)
 • Windows: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista, Server 2003, 2008 và 2012

Download Kutools for Excel 23.00/Word 10.0/Outlook 14.0

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải xuống công cụ và giải nén
 • Chạy file Setup để bắt đầu cài đặt
 • Vào thư mục crack, chạy file KutoolsTrialReset bằng quyền Admin để kích hoạt bản quyền
 • Hoàn tất!

Chúc các bạn tải về và cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *