Download Mapinfo 10.5 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

MapInfo là phần mềm chuyên dùng cho xây dựng và biên tập bản đồ, Mapinfo được sử dụng rộng rãi trong các ngành đất đai, nông lâm nghiệp. Phần mềm này chạy ổn định và được sử dụng rất phổ biến, rộng rãi.

Tính năng chính Mapinfo 10.5

 • Hỗ trợ tốt kiểu dữ liệu vectơ với các quan hệ topo
 • Cho phép chồng xếp các định dạng ảnh (raster) làm nền bản đồ
 • Hỗ trợ in bản đồ – Kết nối với Crystal Report (lập báo cáo dựa trên cơ sở dữ liệu địa lí của bản đồ)
 • Lập trình tự động hóa công việc với MapBasic.

Download mapinfo 10.5

Link tải bản Mapinfo 10.5 + File project VN2000: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Xem thêm Bản MapInfo mới nhất 17: DOWNLOAD

Xem thêm Bản MapInfo mới nhất 16: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt MapInfo 10.5

 • Tải xuống phần mềm và giải nén
 • Chạy file setup.exe trong thư mục MiPro-v1500-eval để tiến hành cài đặt
 • Khi được yêu cầu nhập thông tin, bạn nhập như hình dưới:
 • Nhấn “Next” và cài đặt
 • Sau khi cài đặt xong, copy file micore.dll và paste vào thư mục cài đặt phần mềm
  • Với máy 64 bit đường dẫn là: C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional
  • Với máy 32 bit đường dẫn là: C:\Program Files\MapInfo\Professional

Cài đặt VN2000 cho Mapinfo

 • Copy file MAPINFOW.PRJ và paste vào thư mục cài đặt Mapinfo 10.5
  • Với máy 64 bit đường dẫn là: C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional
  • Với máy 32 bit đường dẫn là: C:\Program Files\MapInfo\Professional
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *