Download MapInfo Pro 17.0.3 Full (Windows 64bit) – Link Google Drive

MapInfo Pro 17 là một ứng dụng phân tích địa lý và ánh xạ mạnh mẽ cung cấp các giải pháp không gian địa lý. MapInfo Pro giúp các nhà phân tích kinh doanh và các chuyên gia GIS có được những hiểu biết mới về thị trường của họ, bằng cách chia sẻ các bản đồ và đồ thị giàu thông tin để cải thiện việc ra quyết định chiến lược.

Một số tính năng MapInfo Pro 17.0.3

 • Cho phép mở các tệp dBASE hoặc FoxBASE, ASCII, các tệp CSV được phân tách bằng dấu phẩy, tệp shapefile ESRI, Lotus 1-2-3, Excel và Access; các tệp đồ họa dưới nhiều định dạng; tạo tập tin cơ sở dữ liệu từ bên trong phần mềm MapInfor
 • Cho phép xem dữ liệu bằng nhiều chế độ: cửa sổ bản đồ – Map hoặc trình duyệt – Brower.
 • Hot view cho phép bạn mở nhiều chế độ xem của cùng một dữ liệu và cập nhật ngay lập tức nếu có thay đổi
 • Truy cập ODBC trực tiếp vào dữ liệu cơ sở dữ liệu từ xa, ví dụ như SQL Server
 • Các lớp bản đồ liền mạch cho phép xử lý cùng lúc
 • Legend Designer Window cho phép tạo và tùy chỉnh các chú thích (legend) cho bất kỳ lớp bản đồ nào
 • Bản đồ chuyên đề giúp tạo các phân tích dữ liệu trực quan, bao gồm: grid surface theme, 3DMaps và Prism maps
 • Tăng cường phiên làm việc bằng cách sử dụng khả năng raster underlay
 • Khả năng truy vấn, từ các lựa chọn dữ liệu đơn giản của một tệp đến các truy vấn SQL phức tạp
 • Cửa sổ làm việc có thể lưu lại tất cả các cài đặt và chế độ xem khi bạn tắt máy
 • HotLinks cho phép bạn khởi chạy các tệp hoặc URL trực tiếp từ cửa sổ Map window
 • Bổ sung các công cụ vẽ và tùy chỉnh bản đồ của bạn
 • Hàng ngàn bản đồ và chức năng có sẵn để giúp bạn tạo bản đồ cho riêng mình
 • Tích hợp layout window để chuẩn bị cho việc xuất tệp tin
 • Khả năng in và xuất kết quả chất lượng cao
 • Khả năng thay đổi hình chiếu của bản đồ để hiển thị hoặc số hóa
 • Sửa lỗi trong dữ liệu thông qua các hàm xử lý đối tượng

Yêu cầu cấu hình

 • Windows 10 64-bit
 • Windows 8.1 64-bit
 • Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
 • Windows 2016 Server 64-bit
 • Windows 2012 Server R2 64-bit SP1
 • Windows 2012 Server R2 64-bit with XenApp 7.5
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1 with XenApp 6.0

Download MapInfo Pro Full – Link Google Drive

Link tải Google drive bản MapInfo Pro v17.0.3 : DOWNLOAD

Link tải Google drive bản MapInfo Pro v11 : DOWNLOAD

Link tải Google drive bản MapInfo Pro v12DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Giải nén, chạy file MapInfo Pro 17.0.3 64bit  để cài đặt phần mềm
 2. Thoát sau khi cài xong
 3. Chép file micore_ux.dll trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt phần mềm
 4. Hoàn thành

Chúc các bạn tải vè và cài đặt thành công trên máy tính của mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *