Download MATLAB R2017b Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

MATLAB R2017 là một ngôn ngữ có thể được sử dụng cho máy tính kỹ thuật cũng như trực quan hóa dữ liệu. MATLAB đã được thiết kế để tìm giải pháp cho các vấn đề khoa học và toán học. MATLAB là một phần ngắn của Phòng thí nghiệm Ma trận và nó cung cấp một ngôn ngữ kịch bản cấp độ rất cao và nó được sử dụng bởi các nhà khoa học cũng như các kỹ sư trong các lĩnh vực khác nhau. MATLAB 2017 có thể tạo tập lệnh, hình, chức năng và các ứng dụng dựa trên hình 2D / 3D với GUI.

MATLAB 2017 cho phép thao tác và vẽ đồ thị dữ liệu thuận tiện và nó có thể tạo các biểu đồ 2D hoặc 3D để trực quan hóa dữ liệu. Nó đã có một trình soạn thảo nhiều tab cho các tập lệnh và trình quản lý không gian làm việc. MATLAB cung cấp hỗ trợ để phân tích các bộ dữ liệu và để tạo mô hình hoặc thực hiện một thuật toán.

Tính năng MATLAB R2017

 • Ứng dụng toàn diện có thể được sử dụng cho máy tính kỹ thuật và trực quan hóa dữ liệu.
 • Được thiết kế để tìm giải pháp cho các vấn đề khoa học và toán học.
 • Cung cấp một ngôn ngữ kịch bản cấp rất cao.
 • Có thể tạo tập lệnh, hình, chức năng và các ứng dụng dựa trên hình 2D / 3D.
 • Có một trình soạn thảo nhiều tab cho các tập lệnh và trình quản lý không gian làm việc.
 • Cung cấp hỗ trợ để phân tích các bộ dữ liệu và để tạo mô hình hoặc thực hiện một thuật toán.
 • Rất khuyến khích công cụ cho các tính toán kỹ thuật phức tạp
 • Các kiểu mô hình cụ thể để thiết kế phân vùng để lập lịch thời gian thực
 • Chức năng Simulink để ánh xạ tới các dịch vụ chẩn đoán và bộ nhớ
 • Được tải với các công cụ để mô hình hóa yêu cầu, phạm vi kiểm tra và phân tích
 • Tạo mã CUDA từ tầm nhìn nhúng mã MATLAB
 • Cung cấp mô hình và phân tích phần mềm thời gian thực

Cấu hình MATLAB R2017

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 2 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: 12 GB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Download MATLAB R2017b Full

Link Download MATLAB R2017b từ trang web:  Part 1 l Part 2

Sau đó dùng crack cho phiên bản MATLAB R2017b, Link tải crack cho MATLAB R2017b:  DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết MATLAB R2017b Full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *