Download MSMG Toolkit 11.7 – Tiện ích tùy chỉnh, thêm hoặc xóa các tính năng Windows

MSMG ToolKit là phần mềm có khả năng trích xuất các tập tin nguồn DVD từ nhiều tập tin khác hay chuyển đổi các hình ảnh WIM, Windows Store ESD, Media Creation Tool, ESD sang các định dạng WIM, tích hợp các thành phần như gói ngôn ngữ, Windows Updates hay .Net Framework.

Download MSMG Toolkit 11.7

Các tính năng của MSMG Toolkit

 • Sao chép tệp DVD nguồn từ ổ đĩa DVD
 • Trích xuất các tệp DVD nguồn từ ảnh ISO
 • Trích xuất các tệp DVD nguồn từ Hình ảnh OEM / IMG
 • Tích hợp Windows PhotoViewer Metro Mods
 • Tích hợp Windows MediaPlayer Metro Mods
 • Tích hợp Windows Win32Calc Metro Mods
 • Xóa các ứng dụng Metro mặc định
 • Xóa các ứng dụng Metro mặc định bằng danh sách ứng dụng
 • Xóa Hiệp hội ứng dụng Metro mặc định
 • Loại bỏ các thành phần Windows
 • Loại bỏ các thành phần Windows bằng cách sử dụng danh sách gói
 • Nhập Hiệp hội Ứng dụng Metro mặc định từ Tệp XML
 • Xuất Hiệp hội ứng dụng Metro mặc định sang tệp XML
 • Nhập các chỉnh sửa
 • Tạo hình ảnh ISO DVD
 • Ghi ảnh ISO vào đĩa DVD
 • Sao chép nguồn vào ổ đĩa flash USB có thể khởi động
 • Đồng bộ nguồn khởi động và cài đặt hình ảnh vào ổ đĩa flash USB có thể khởi động
 • Ghi ảnh ISO vào ổ đĩa flash USB có thể khởi động
 • Định dạng ổ đĩa flash USB
 • Trình quản lý WIM để Hiển thị, Xóa, Đổi tên, Xuất, Tách, Hợp nhất, Chụp, Áp dụng, Dọn dẹp, CheckHealth, ScanHealth Chỉ mục hình ảnh WIM
 • Tải / Dỡ sổ đăng ký hình ảnh WIM để sửa đổi

Link download MSMG Toolkit 11.7

Kích thước: 91 MB

Link tải Google drive MSMG Toolkit 11.7: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải về và giải nén.
 • Chạy file Start để sử dụng, đây là phần mềm miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *