Download PTC Creo 8.0.0.0 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Với sự sinh ra của PTC Creo và những công nghệ tiên tiến liên kết của nó, PTC giúp người dùng hoàn toàn có thể thao tác với bất kỳ công cụ phong cách thiết kế máy tính (CAD) nào, phân phối những công cụ mới để tăng trưởng khái niệm và đơn giản hóa phong cách thiết kế.
Bộ này và công nghệ UniteTM được cho phép năng lực sử dụng những tệp CAD từ những mạng lưới hệ thống khác nhau trong thiên nhiên và môi trường ứng dụng. Gói này cũng được cho phép người dùng thực thi bất kể loại phong cách thiết kế trừu tượng nào trong thiên nhiên và môi trường có nhiều chi tiết cụ thể phong cách thiết kế trải qua công cụ phong cách thiết kế sáng tạo độc đáo tích hợp và can đảm và mạnh mẽ của nó. Mục đích của toàn bộ những công cụ này là tập trung chuyên sâu người dùng vào sự phát minh sáng tạo và chất lượng hơn trong phong cách thiết kế của mình.

Các sản phẩm bao gồm trong PTC Creo

 • PTC Creo Direct
 • PTC Creo Layout
 • PTC Creo Options Modeler
 • PTC Creo Parametric
 • Render Studio
 • Simulate

Công nghệ được sử dụng trong bộ PTC Creo

PTC Creo sử dụng công nghệ hợp nhất trong Creo cho phép dữ liệu phần mềm CAD được sử dụng trực tiếp trong cài đặt Creo ParametricTM, Creo DirectTM, Creo SimulateTM và Creo ModelerTM. Vì thế, tính năng này cho phép bạn tích hợp các thiết kế CAD khác nhau và đưa chúng vào môi trường Creo, cũng như làm việc trên các công cụ thiết kế CAD khác nhau. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và tăng chất lượng và sự hài lòng của hiệu ứng cuối cùng.

Cách sử dụng công nghệ tích hợp kết hợp hiệu quả môi trường CAD

Tính năng này cho phép dữ liệu CAD được sử dụng ở cùng một định dạng trong môi trường phần mềm. Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu hiện có thành dữ liệu được sử dụng trong Creo nếu cần và không có bất kỳ điều chỉnh đặc biệt nào. Không cần thiết phải thay đổi tất cả các phần của thiết kế; Chỉ phần cần thay đổi mới trở thành.

Công nghệ thống nhất hỗ trợ những công cụ thiết kế CAD

Mở trực tiếp các tệp phần mềm SolidWorks, CATIA và NXTM mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào trong môi trường Creo. Nhập các tệp phần mềm SolidWorks, CATIA, NX, Solid Edge và Autodesk vào môi trường phần mềm mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào.

Download PTC Creo 8.0.0.0

Kích thước: 4.97 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt PTC Creo 8.0.0.0

 • Giải nén phần mềm vừa Download.
 • Vào thư mục PTC.LICENSE.WINDOWS.2021-03-11-SSQ chạy file FillLicense.bat
 • Sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Chép file PTC_D_SSQ.dat này vào C:\Program Files\PTC
 • Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE=C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Vào thư mục PTC.Creo.8.0.0.0.Win64 chạy file Setup để cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục crack, chép thư mục Creo 8.0.0.0 vào C:\Program Files\PTC
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler, chọn Yes -> OK
 • Hoàn tất tiến trình cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *