Download PTC Creo Illustrate 8.0 – Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt

Creo Illustrate 8 của PTC là một ứng dụng đáng tin cậy để tạo các bản vẽ kỹ thuật, hình minh họa và trình tự 3D. Giao diện hiện đại và chuyên nghiệp cho phép người dùng làm việc với bất kỳ loại hình minh họa kỹ thuật nào. Nó cung cấp một gói các công cụ chuyên nghiệp để có thể tạo ra các hoạt ảnh tương tác chính xác xác định cấu hình sản phẩm và hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau từ bản cứng đến thực tế tăng cường.

Download PTC Creo Illustrate 8.0

Các tính năng của PTC Creo Illustrate 8.0

 • Ứng dụng mạnh mẽ để tạo hình minh họa kỹ thuật 3D.
 • Làm việc với hoạt ảnh thiết kế 2D và tạo nội dung 3D bắt mắt.
 • Phản ánh cấu hình sản phẩm và xử lý tài liệu kỹ thuật.
 • Xử lý nhiều ấn phẩm cũng như xem và phân tích các thiết kế.
 • Xuất các thiết kế ở các định dạng khác nhau và xử lý các thiết kế isometric.
 • Tạo bản phác thảo kỹ thuật và bản vẽ 2D chuyên nghiệp.
 • Thiết kế các hình minh họa 2D và thiết lập nền tảng chiến lược thực tế tăng cường.
 • Tạo chuỗi hoạt hình và thiết kế bùng nổ.
 • Nội dung đồ họa dựa trên nhiệm vụ để khám phá thông tin dịch vụ.

Cấu hình cài đặt

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB ổ cứng trống tối thiểu
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý đa lõi Intel

Link download PTC Creo Illustrate 8.0

Kích thước: 563 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Vào thư mục PTC.LICENSE.WINDOWS.2021-03-11-SSQ chạy file FillLicense.bat
 • Ngay lập tức, sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Thực hiện chép file PTC_D_SSQ.dat này vào C:\Program Files\PTC
 • Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE=C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Vào thư mục Setup chạy file Setup để cài đặt phần mềm
 • Cuối cùng, vào thư mục crack, chép thư mục Illustrate vào C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.0.0
 • Hoàn thành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *