Download SDL Trados Studio 2019 Professional 15.0.0.29074 full – Hướng dẫn cài đặt

SDL Trados Studio 2019 Professional là một môi trường dịch thuật hoàn chỉnh cho máy chủ và máy tính để bàn. Nó kết hợp công nghệ bộ nhớ dịch mạnh mẽ với công cụ dịch máy tự học đầu tiên được tích hợp đầy đủ vào một công cụ CAT.

Studio 2019 được thiết kế các tính năng bảo mật và chất lượng, đảm bảo cung cấp bản dịch chất lượng tốt nhất, trong thời gian nhanh nhất và với chi phí tốt nhất cho khách hàng của bạn.

Download SDL Trados Studio 2019 Professional 15.0.0.29074 full

Các tính năng của SDL Trados Studio

– Cung cấp tất cả các công cụ dịch thuật máy tính cần thiết bởi một thông dịch viên
– Dịch nhanh hơn
– Dịch nhiều hơn
– Cung cấp nội dung chất lượng cao bằng bất kỳ ngôn ngữ nào
– Duy trì thương hiệu trên mọi ngôn ngữ
– Thích dịch
– Tương thích với các phiên bản khác nhau Windows

Link download SDL Trados Studio 2019 Professional 15.2.0.1041 full crack

SDL Trados Studio 2019 Link Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt SDL Trados Studio 2019 Professional 15.0.0.29074 full cr@ck

  • Tải về và giải nén
  • Cài đặt phần mềm
  • Sao chép và thay thế nội dung của thư mục Cr@ck tại vị trí cài đặt phần mềm ( thay thế tập tin trước đó)
  • Chạy phần mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *