Download SQL Server 2017 Full Key cho Windows – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Microsoft SQL Server 2017 là một hệ thống quản lý dữ liệu miễn phí mạnh mẽ và đáng tin cậy cung cấp kho dữ liệu phong phú và đáng tin cậy cho các trang web nhẹ và các ứng dụng trên máy tính để bàn. Hay nói cách khác, Microsoft SQL Server là một nền tảng dữ liệu phức hợp và máy chủ có thể cung cấp khả năng mở rộng và bảo mật, cho phép người dùng sử dụng tính năng quản lý cơ sở dữ liệu chặt chẽ.

Bộ SQL Server 2017 bao gồm:

 • Microsoft SQL Server 2017 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2017 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard
 • Microsoft SQL Server 2017 Developer
 • Microsoft SQL Server 2017 Web
 • Microsoft SQL Server 2017 Management Studio 2017

Các Key có sẵn dùng cho bộ SQL Server 2017

 • Microsoft SQL Server 2017 Enterprise: TDKQD-PKV44-PJT4N-TCJG2-3YJ6B
 • Microsoft SQL Server 2017 Enterprise Core: 6GPYM-VHN83-PHDM2-Q9T2R-KBV83
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard: PHDV4-3VJWD-N7JVP-FGPKY-XBV89
 • Microsoft SQL Server 2017 Developer: 22222-00000-00000-00000-00000
 • Microsoft SQL Server 2017 Web: WV79P-7K6YG-T7QFN-M3WHF-37BXC

Yêu cầu cấu hình

 • Ổ cứng (HDD): ít nhất 6 GB
 • Bộ nhớ (storage): tối thiểu đối với Editions Express 512 MB, tất cả các phiên bản khác: 1 GB
 • Tốc độ xử lý: x64 Bộ xử lý1.4 GHz (đạt hiệu quả cao nếu đạt 2.0 GHz hoặc nhanh hơn)
 • Loại bộ xử lý: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon với hỗ trợ Intel EM64T, Intel Pentium IV với hỗ trợ EM64T
 • Hệ điều hành:
Server editionEnterpriseDeveloperStandardWebExpress
Windows Server 2019 Datacenterxxxxx
Windows Server 2019 Standardxxxxx
Windows Server 2019 Essentialsxxxxx
Windows Server 2016 Datacenterxxxxx
Windows Server 2016 Standardxxxxx
Windows Server 2016 Essentialsxxxxx
Windows Server 2012 R2 Datacenterxxxxx
Windows Server 2012 R2 Standardxxxxx
Windows Server 2012 R2 Essentialsxxxxx
Windows Server 2012 R2 Foundationxxxxx
Windows Server 2012 Datacenterxxxxx
Windows Server 2012 Standardxxxxx
Windows Server 2012 Essentialsxxxxx
Windows Server 2012 Foundationxxxxx
Windows 10 IoT Enterprisexxx
Windows 10 Enterprisexxx
Windows 10 Professionalxxx
Windows 10 Homexxx
Windows 8.1 Enterprisexxx
Windows 8.1 Proxxx
Windows 8.1 Enterprisexxx
Windows 8 Proxxx
Windows 8xxx

Lưu ý: để đạt hiệu suất tối ưu, bộ nhớ nên tối thiểu đối với Editions Express là 1 GB, tất cả các phiên bản khác là 4 GB

Download SQL Server 2017 – Link Google Drive

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2017

Để theo dõi các thao tác thực hiện trực quan nhất, bạn có thể tham khảo video hướng dẫn cài đặt chi tiết SQL Server 2017 dưới đây nhé!

Chúc các bạn tải về và cài đặt SQL Server 2017 thành công trên máy tính của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *