Download Universal Adobe Patcher v2.0 – Công cụ activate tất cả sản phẩm của Adobe

Universal Adobe Patcher là công cụ để kích hoạt Adobe CS / CC tất cả các sản phẩm (210 sản phẩm Adobe CS4, CS5, CS6, CC 2014/2015/2017/2018 và các sản phẩm khác với amtlib .dll ) bằng nhiều ngôn ngữ cho cả hệ điều hành Windows 32-bit và 64-bit.

Tính năng của Adobe Patcher v2.0

 • Hoàn thành việc tái cấu trúc mã
 • Loại bỏ tất cả các mẫu không dùng nữa
 • Chuyển đến phiên bản 2.0.0.0!
 • Thêm các mẫu mới
 • Thêm chức năng để loại bỏ cert kỹ thuật số
 • Kiểm tra PE cố định
 • Thay đổi đuôi tệp từ .BAK sang .DEL

Các phiên bản Adobe được hỗ trợ

 • After Effects CC 2017
 • Animate CC 2017
 • Audition CC 2017
 • Bridge CC 2017
 • Character Animator CC (Beta)
 • Dreamweaver CC 2017
 • Illustrator CC 2017
 • InCopy CC 2017
 • InDesign CC 2017
 • Media Encoder CC 2017
 • Muse CC 2017
 • Photoshop CC 2017
 • Prelude CC 2017
 • Premiere Pro CC 2017
 • After Effects CC 2015.3 (64-Bit)
 • Animate CC 2015.2 (64-Bit)
 • Audition CC 2015.2 (64-Bit)
 • Illustrator CC 2015.3 (64-Bit)
 • Media Encoder CC 2015.4 (64-Bit)
 • Muse CC 2015.2 (64-Bit)
 • Photoshop CC 2015.5 (64-Bit)
 • Prelude CC 2015.4 (64-Bit)
 • Premiere Pro CC 2015.3 (64-Bit)
 • After Effects CC 2015 (64-Bit)
 • Audition CC 2015 (64-Bit)
 • Bridge CC 2015 (64-Bit)
 • Character Animator CC (Preview) (64-Bit)
 • Dreamweaver CC 2015 (64-Bit)
 • Edge Animate CC 2015 (64-Bit)
 • Flash Professional CC 2015 (64-Bit)
 • Illustrator CC 2015 (64-Bit)
 • InCopy CC 2015 (64-Bit)
 • InDesign CC 2015 (64-Bit)
 • Media Encoder CC 2015 (64-Bit)
 • Muse CC 2015 (64-Bit)
 • Photoshop CC 2015 (64-Bit)
 • Photoshop Lightroom CC 2015 (64-Bit)
 • Prelude CC 2015 (64-Bit)
 • Premiere Pro CC 2015 (64-Bit)
 • SpeedGrade CC 2015 (64-Bit)
 • Acrobat Pro DC 2015 (32-Bit)
 • Bridge CC 2015 (32-Bit)
 • Dreamweaver CC 2015 (32-Bit)
 • Illustrator CC 2015 (32 Bit)
 • InCopy CC 2015 (32-bit)
 • InDesign CC 2015 (32-bit)
 • Photoshop CC 2015 (32-bit)
 • FrameMaker 2015 (32-bit)
 • Presenter Video Express 11 (64-bit)
 • Presenter 11 (32-bit)
 • Presenter Video Express 11 (32-bit)
 • Elements 15 Organizer (64-Bit)
 • Photoshop Elements 15 (64-Bit)
 • Premiere Elements 15 (64-Bit)
 • Elements 14 Organizer (64-Bit)
 • Photoshop Elements 14 (64-Bit)
 • Premiere Elements 14 (64-Bit)
 • Elements 14 Organizer (32-Bit)
 • Photoshop Elements 14 (32-Bit)
 • Premiere Elements 14 (32-Bit)
 • After Effects CC 2014 (64-Bit)
 • Audition CC 2014 (64-Bit)
 • Dreamweaver CC 2014 (64-Bit)
 • Adobe Flash CC 2014 (64-Bit)
 • Illustrator CC 2014 (64-Bit)
 • InCopy CC 2014 (64-Bit)
 • InDesign CC 2014 (64-Bit)
 • Media Encoder CC 2014 (64-Bit)
 • Muse CC 2014 (64-Bit)
 • Photoshop CC 2014 (64-Bit)
 • Prelude CC 2014 (64-Bit)
 • Premiere Pro CC 2014 (64-Bit)
 • SpeedGrade CC 2014 (64-Bit)
 • Dreamweaver CC 2014 (32-Bit)
 • Edge Animate CC 2014 (32-Bit)
 • Illustrator CC 2014 (32-Bit)
 • InCopy CC 2014 (32-bit)
 • InDesign CC 2014 (32-bit)
 • Photoshop CC 2014 (32-bit)
 • Elements 13 Organizer (64-Bit)
 • Photoshop Elements 13 (64-Bit)
 • Premiere Elements 13 (64-Bit)
 • Elements 13 Organizer (32-Bit)
 • Photoshop Elements 13 (32-Bit)
 • Premiere Elements 13 (32-Bit)
 • After Effects CC (64-Bit)
 • Audition CC (64-Bit)
 • Bridge CC (64-Bit)
 • Flash Builder 4.7 (64-Bit)
 • Flash Professional CC (64-Bit)
 • Illustrator CC (64-Bit)
 • InCopy CC (64-Bit)
 • InDesign CC (64-Bit)
 • Media Encoder CC (64-Bit)
 • Photoshop CC Extended (64-Bit)
 • Prelude CC (64-Bit)
 • Premiere Pro CC (64-Bit)
 • SpeedGrade CC (64-Bit)
 • Acrobat XI Pro (32-Bit)
 • Bridge CC (32-Bit)
 • Dreamweaver CC (32-Bit)
 • Edge Animate CC (32-Bit)
 • Flash Builder 4.7 (32-Bit)
 • Illustrator CC (32-Bit)
 • InCopy CC (32-Bit)
 • InDesign CC (32-Bit)
 • Muse CC (32-Bit)
 • Photoshop CC Extended (32-Bit)
 • FrameMaker 12 (32-bit)
 • Premiere Elements 12 (64-Bit)
 • Elements 12 Organizer (32-Bit)
 • Photoshop Elements 12 (32-Bit)
 • Premiere Elements 12 (32-Bit)
 • Photoshop Lightroom 5.x CC (32/64-Bit)
 • Photoshop Lightroom 5.x (32/64-Bit)
 • After Effects CS6 (64-Bit)
 • Bridge CS6 (64-Bit)
 • Encore CS6 (64-Bit)
 • Illustrator CS6 (64-Bit)
 • Media Encoder CS6 (64-Bit)
 • Photoshop CS6 Extended (64-Bit)
 • Premiere Pro CS6 (64-Bit)
 • SpeedGrade CS6 (64-Bit)
 • Acrobat X Pro (32-Bit)
 • Audition CS6 (32-Bit)
 • Bridge CS6 (32-Bit)
 • Dreamweaver CS6 (32-Bit)
 • Fireworks CS6 (32-Bit)
 • Flash Builder 4.6 (32-Bit)
 • Flash Professional CS6 (32-Bit)
 • Illustrator CS6 (32-Bit)
 • InDesign CS6 (32-Bit)
 • Media Encoder CS6 (32-Bit)
 • Photoshop CS6 Extended (32-Bit)
 • Prelude CS6 (32-Bit)
 • FrameMaker 11 (32-bit)
 • Premiere Elements 11 (64-Bit)
 • Elements 11 Organizer (32-Bit)
 • Photoshop Elements 11 (32-Bit)
 • Premiere Elements 11 (32-Bit)
 • Photoshop Lightroom 4.x (64-Bit)
 • Photoshop Lightroom 4.x (32-Bit)
 • After Effects CS5.5 (64-Bit)
 • Media Encoder CS5.5 (64-Bit)
 • Photoshop CS5.1 Extended (64-Bit)
 • Premiere Pro CS5.5 (64-Bit)
 • Audition CS5.5 (32-Bit)
 • Bridge CS5.1 (32-Bit)
 • Contribute CS5.1 (32-Bit)
 • Device Central CS5.5 (32-Bit)
 • Dreamweaver CS5.5 (32-Bit)
 • Encore CS5.1 (32-Bit)
 • Fireworks CS5.1 (32-Bit)
 • Flash Builder 4.5 (32-Bit)
 • Flash Catalyst CS5.5 (32-Bit)
 • Flash CS5.5 (32-Bit)
 • Illustrator CS5.1 (32-Bit)
 • InDesign CS5.5 (32-Bit)
 • Media Encoder CS5.5 (32-Bit)
 • Photoshop CS5.1 Extended (32-Bit)
 • FrameMaker 10 (32-bit)
 • Premiere Elements 10 (64-Bit)
 • Elements 10 Organizer (32-Bit)
 • Photoshop Elements 10 (32-Bit)
 • Premiere Elements 10 (32-Bit)
 • Photoshop Lightroom 3.x (64-Bit)
 • Photoshop Lightroom 3.x (32-Bit)
 • After Effects CS5 (64-Bit)
 • Media Encoder CS5 (64-Bit)
 • Photoshop CS5 Extended (64-Bit)
 • Premiere Pro CS5 (64-Bit)
 • Bridge CS5 (32-Bit)
 • Contribute CS5 (32-Bit)
 • Device Central CS5 (32-Bit)
 • Dreamweaver CS5 (32-Bit)
 • Encore CS5 (32-Bit)
 • Fireworks CS5 (32-Bit)
 • Flash Builder 4 (32-Bit)
 • Flash Catalyst CS5 (32-Bit)
 • Flash CS5 (32-Bit)
 • Illustrator CS5 (32-Bit)
 • InDesign CS5 (32-Bit)
 • Media Encoder CS5 (32-Bit)
 • Photoshop CS5 Extended (32-Bit)
 • Soundbooth CS5 (32-Bit)
 • FrameMaker 9 (32-bit)
 • Elements 9 Organizer (32-Bit)
 • Photoshop Elements 9 (32-Bit)
 • Premiere Elements 9 (32-Bit)
 • Photoshop CS4 Extended (64-Bit)
 • Acrobat 9 (32-Bit)
 • After Effects CS4 (32-Bit)
 • Contribute CS4 (32-Bit)
 • Dreamweaver CS4 (32-Bit)
 • Encore CS4 (32-Bit)
 • Fireworks CS4 (32-Bit)
 • Flash CS4 (32-Bit)
 • Illustrator CS4 (32-Bit)
 • InDesign CS4 (32-Bit)
 • Media Encoder CS4 (32-Bit)
 • OnLocation CS4 (32-Bit)
 • Photoshop CS4 Extended (32-Bit)
 • Premiere Pro CS4 (32-Bit)
 • Soundbooth CS4 (32-Bit)

Download Universal Adobe Patcher v2.0

Link tải: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *