Download Valentina Studio Pro 10.6 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Valentina Studio Pro là một ứng dụng mạnh mẽ để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu Valentina. Nó cung cấp một giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh với sự hỗ trợ cho tất cả các cơ sở dữ liệu phổ biến bao gồm MySQL, SQLite, PostgreSQL và nhiều cơ sở dữ liệu khác. Đây là một ứng dụng đơn giản và hiện đại với tất cả các công cụ cần thiết để quản lý cơ sở dữ liệu và hỗ trợ kết nối với các ứng dụng khác nhau.

Download Valentina Studio Pro 10.6

Các tính năng của Valentina Studio Pro

 • Một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ
 • Hỗ trợ tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với MySQL, PostgreSQL, SQLite và những thứ khác
 • Trình chỉnh sửa lược đồ tích hợp và Trình tạo truy vấn
 • Các tính năng quản lý cơ sở dữ liệu tốt hơn
 • Theo dõi tất cả các kết nối, cơ sở dữ liệu và máy chủ
 • Bảng điều khiển đầy đủ tính năng để xử lý cơ sở dữ liệu và kết nối
 • Công cụ chẩn đoán tích hợp cho các kết nối và dữ liệu khác
 • Tạo báo cáo mặc định và báo cáo tùy chỉnh cho phù hợp
 • Cung cấp các lệnh khác nhau và các tính năng phân tích dữ liệu tốt hơn
 • Một bộ công cụ mạnh mẽ bao gồm định dạng văn bản và các điều khiển khác nhau
 • Dễ dàng chỉnh sửa các đối tượng, thay đổi các ràng buộc, thủ tục, liên kết và hơn thế nữa.
 • Dễ dàng tạo sơ đồ trực quan và xem cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Đánh dấu cú pháp, đánh số dòng, tự động hoàn thành mã và các lệnh
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác
 • Nhiều công cụ tốt nhất và mạnh mẽ khác

Cấu hình cài đặt Valentina Studio Pro

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB ổ cứng trống tối thiểu
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Link download Valentina Studio Pro 10.6.1 Full Crack

Link tải Google Drive 32/64bit: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Valentina Studio Pro

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong, copy file trong thư mục Crack và paste vào thư mục cài đặt phần mềm
 • Hoàn thành cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *