Download Windows 11 ISO bản chính thức – Bypass TPM 2.0 – Hướng dẫn cài đặt

Windows 11 ISO bản chính thức là bộ cài đặt Windows 11 của tác giả Tri Nguyen đã được cấu hình lại để cài đặt dể dàng. Bộ gồm file ISO cho máy boot UEFI và cho máy boot MBR (LEGACY) đã bypass không cần yêu cầu cấu hình của Microsoft và đã có TPM.

Download Windows 11 ISO

Link download Windows 11 ISO bypass bản chính thức

Bypass TPM 2.0 và Unlock CPU Hardware

Kích thước: 3.9 GB

  • Bản mới nhất 22000.258 (ngày 13/10)

Link Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

  • Bản 22000.194 (ngày 5/10):

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Xem thêm: bản Windows 11 AIO mới nhất: DOWNLOAD

Link download Windows 11 ISO bản chính thức nguyên gốc từ Microsoft

Kích thước: 5.1 GB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Các phiên bản cũ hơn

Download Windows 11 Insider ISO 22000.51 – bypass không hỏi cấu hình

UEFI: dành cho máy có boot UEFI – Google Drive

Kích thước: 5.6 GB

Link tải: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

LEGACY: dành cho máy có boot MBR – Google Drive

Kích thước: 5.6 GB

Link tải: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Windows 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *