Download WinToHDD Enterprise 5.5 Full Key – Phần mềm cài đặt Windows không cần USB

WinToHDD Enterprise là ứng dụng mạnh mẽ để tạo USB, có khả năng khởi động để cài đặt Windows trên máy tính cục bộ. Đây là một ứng dụng đơn giản và dễ hiểu với các tùy chọn rõ ràng để tạo ổ USB có thể khởi động mà không cần phải có đĩa CD hoặc DVD gốc của hệ điều hành. Tất cả các hoạt động được thực hiện một cách dễ dàng và thuận tiện và cung cấp các hoạt động nâng cao khác nhau như định dạng ổ USB.

Download WinToHDD Enterprise 5.5 Full Key

Các tính năng của WinToHDD 5

 • Một ứng dụng mạnh mẽ để triển khai hệ điều hành bằng USB có thể khởi động
 • Ứng dụng đơn giản và hiện đại với các tùy chọn cắt rõ ràng
 • Cung cấp nhiều tùy chọn và tính năng để tạo USB có khả năng khởi động
 • Một loạt các bản sửa lỗi và cải tiến để làm cho nó trở thành một ứng dụng ổn định
 • Chọn chế độ cài đặt và các tùy chọn khả dụng khác nhau
 • Không yêu cầu CD hoặc DVD gốc của HĐH để triển khai
 • Thực hiện các bước đơn giản để tạo hình ảnh WinPE
 • Cung cấp khả năng đọc và truy cập dữ liệu tự động
 • Cài đặt, cài đặt lại và sao chép Windows
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

Cấu hình cài đặt

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng ổ cứng trống: 100 MB ổ cứng trống tối thiểu
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 512 MB
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Link download WinToHDD Enterprise 5.5 FULL

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

(pass giải nén: loadnhanh.com)

Download WinToHDD Enterprise 5.4 FULL

Kích thước: 11 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

(pass giải nén: loadnhanh.com)

Download WinToHDD Enterprise 4.8 Full Key

Bản 4.8

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

(pass giải nén: loadnhanh.com)

Hướng dẫn cài đặt bản 5.5

 • Tải về, giải nén và khởi động cài đặt phần mềm
 • Cài đặt WinToHDD Activator v1.0
 • Hoàn thành!

Hướng dẫn cài đặt WinToHDD 4.8

 • Tải WinToHDD Enterprise [email protected] theo link trên với pass: loadnhanh.com
 • Ngắt kết nối Internet
 • Tiến hành giải nén, cài đặt ứng dụng và thoát khi cài đặt xong.
 • Copy “Patch.exe” từ thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt phần mềm và chạy nó với quyền Administrator và Click vào nút “Patch” trỏ đến file “WinToHDD.exe
 • Đăng ký chương trình với key: WPDQF7HU-AFZ2PUZY-ZVTH5EWR-V963F228-4WQ8PEDX-45YJXUFK
 • Khởi động lại chương trình, chặn phần mềm truy cập internet bằng Firewall.
 • Hoàn thành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *