Download 3D Collective – Real Light 22 HDRI Pack Pro

Gói HDRi này được thiết kế với nhu cầu của môi trường hình ảnh kiến ​​trúc chuyên nghiệp, tạo ra hình ảnh HDRi, được hiệu chỉnh, độ phân giải cao, dễ sử dụng, đảm bảo kết quả tốt trong mọi tình huống.

Download 3D Collective – Real Light 22 HDRI Pack Pro

Gói này bao gồm:

  • 4 HDRi Clear and Bright
  • 3 HDRi Apparent Sunset
  • 3 HDRi Cloudy
  • 3 HDRi Cloudy with observable sun
  • 5 HDRi Cloudy Sunset
  • 4 HDRi Nightfall
  • +2 Extra HDRi Manually modified

Link download 3D Collective – Real Light 22 HDRI Pack Pro

Kích thước: 1.5 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *