Download Advanced Renamer 3.88.1 – Phần mềm đổi tên tập tin

Advanced Renamer là một phần mềm có khả năng đổi tên file, thư mục và các dữ liệu khác trong máy tính, bằng cách thay đổi thông tin về tập tin hay thư mục, thêm hoặc thay đổi thuộc tính, thời gian. Hơn nữa có thể khôi phục lại các hiệu chỉnh nếu cảm thấy cần.

Tính năng chính của Advanced Renamer

 • Tạo tên tệp mới bằng cách thêm, xóa, thay thế, thay đổi trường hợp hoặc đặt cho tệp một tên hoàn toàn mới dựa trên thông tin đã biết về tệp.
 • Hoàn tác lô hoàn chỉnh
 • Tệp hình ảnh
 • Đổi tên tất cả ảnh của mình trong tích tắc
 • Dữ liệu GPS, Nếu tệp hình ảnh của bạn chứa dữ liệu GPS, bạn có thể thêm tên của thành phố và quốc gia nơi ảnh được chụp. Các tọa độ được sử dụng để tra cứu tên thành phố, quốc gia và tên tiểu bang từ cơ sở dữ liệu chứa hơn 100.000 thành phố trên toàn cầu
 • Với Advanced Renamer, bạn có thể thay đổi tên của các tệp nhạc yêu thích của mình thành các tên phù hợp hơn bằng cách sử dụng các chức năng ID3 tích hợp
 • Với các thẻ video, bạn có thể thêm thông tin khác nhau về nội dung video và âm thanh vào tên

Cấu hình cài đặt

 • Windows 10 32/64 bit
 • Windows 8 32/64 bit
 • Windows 7 32/64 bit
 • Windows Vista 32/64 bit
 • Windows XP

Download Advanced Renamer 3.88.1

Kích thước: 24 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải xuống phần mềm và giải nén
 • Chạy file cài đặt phần mềm (thoát sau khi cài đặt xong)
 • Copy file lic.ini và paste vào đường dẫn %AppData%\Hulubulu\Advanced Renamer 3\Data (C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Hulubulu\Advanced Renamer 3\Data\)
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *