Download Aescripts Signal 1.1 for After Effects – Tín hiệu giả lập truyền hình

Aescripts Signal 1.1 for After Effects mô phỏng chân thực các trục trặc tương tự cho các rung cảm TV kiểu cũ. Tín hiệu giả lập truyền hình tương tự thực. Thông tin video được mã hóa bằng tín hiệu video tương tự đã được điều chế và sau đó được giải mã thành hình ảnh màu để có hiệu ứng chân thực thực sự. Tín hiệu video này là sự kết hợp tuyến tính của độ chói và độ chói.

Download Aescripts Signal 1.1 for After Effects

Tín hiệu cung cấp một cách mới để khám phá các trục trặc tương tự. Nó mở ra một cánh cửa cho nghệ thuật video analog. Nó không giả mạo tín hiệu tương tự, nó tái tạo công nghệ tương tự trong môi trường kỹ thuật số!

Download Aescripts Signal 1.1 for After Effects

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:

  1. Nhiều thông số
  2. Thẩm mỹ băng video cũ
  3. Mô phỏng tín hiệu tương tự thực
  4. Nhiều cách để làm suy giảm bất kỳ phần nào của tín hiệu
  5. Một số loại tiếng ồn
  6. Biến dạng bẻ cong TV đích thực

Tương thích với

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017

Download Aescripts Signal 1.1 for After Effects

Kích thước: 3.1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file signal vào C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore
  • Đăng ký với Key trong file đính kèm
  • Hoàn tất!

Chúc các bạn tải về và cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *