Download Aescripts Springy FX v1.1 (Win/Mac) Pre-Activated

Aescripts Springy FX là bộ công cụ tuyệt vời cho phép bạn dễ dàng tạo ra một số chuyển động thứ cấp thú vị, dựa trên các thuộc tính biến đổi khung hình chính của bạn. Cho dù bạn muốn có một giao diện hoạt hình phong cách hay để thêm một số hành động chồng chéo tinh tế trên hoạt ảnh của mình, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy công cụ mình cần trong số 9 công cụ có sẵn trong bộ này.

Download Aescripts Springy FX v1.1 (Win/Mac) Pre-Activated

Tương thích

Hosts: After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download Aescripts Springy FX v1.1 pre-activated

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

  • Mở phần mềm AE và mở [File] – Script – Run Script File ở menu trên cùng và tìm đến SpringyFX – PE Installer.jsx. Sau đó đóng phần mềm AE
  • Sao chép file SpringyFX.jsxbin và thư mục SpringyFXassets vào thư mục Adobe After Effects CC \ Support Files \ Scripts \ ScriptUI Panels \
  • Mở cài đặt phần mềm AE, chọn để cho phép tập lệnh đọc, ghi và truy cập mạng. Edit -> Preferences -> General
  • Bạn có thể thấy tập lệnh SpringyFX trong menu Window

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *