Download ANSYS Products 2021 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

ANSYS Inc. là một trong những nhà phát triển hàng đầu của phần mềm CAE (Computer-Aided Engineering). Ansys đã tạo và tập hợp một bộ chương trình phần mềm đáp ứng nhu cầu của các nhà thiết kế đến các nhà phân tích.

Ansys cung cấp một bộ phần mềm toàn diện bao gồm toàn bộ phạm vi vật lý, cung cấp quyền truy cập vào hầu như bất kỳ lĩnh vực mô phỏng kỹ thuật nào mà quy trình thiết kế yêu cầu. Các tổ chức trên khắp thế giới tin tưởng Ansys sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khoản đầu tư vào phần mềm mô phỏng kỹ thuật của họ.

Tính năng của bộ phần mềm ANSYS Products 2021

 • Phân tích chi tiết và các vấn đề kỹ thuật khác nhau
 • Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (gọi tắt là FEM)
 • Thực hiện phân tích tuyến tính và phi tuyến tính và phân tích tĩnh và động
 • Khả năng phân tích các loại kết cấu khác nhau như cầu, đập, bể chứa và cả kết cấu thép hoặc bê tông
 • Khả năng thực hiện các phân tích đồng thời như phân tích chất rắn và chất lỏng
 • Khả năng viết mã và lập trình với ngôn ngữ trong phần mềm
 • Báo cáo dự án và lưu dưới dạng ảnh và video
 • Khả năng tương thích với các phần mềm thiết kế kỹ thuật và phân tích khác nhau như CATIA, Autodesk Inventor, SolidWorks, NX (Unigraphics), Solid Edge

ANSYS Products 2021 bao gồm các chương trình sau:

 • ANSYS Mechanical Pro, Premium, Enterprise
 • ANSYS CFD Premium and Enterprise
 • ANSYS Mechanical CFD Maxwell 3D
 • ANSYS Mechanical Maxwell 3D
 • ANSYS Mechanical CFD
 • ANSYS HFSS
 • Siwave ANSYS
 • ANSYS Maxwell
 • ANSYS Q3D Extractor
 • ANSYS Icepak

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • Windows 7 (64bit Professional and Enterprise versions)
 • Windows 8.1 (64bit Professional and Enterprise versions)
 • Windows 10 (64bit Professional and Enterprise versions)
 • Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64bit), Windows HPC Server 2008 R2 (64bit)
 • Windows Server 2012 R2 Standard Edition

RAM: 4 GB

Đĩa trống: 43 GB

Download ANSYS Products 2021

Google Drive đĩa 1 và 2: DOWNLOAD

Google Drive đĩa 3: DOWNLOAD

Link tải Crack Only: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)

Bước 2: Giải nén file vừa download

Bước 3: Chạy Setup để cài đặt phần mềm

 • Không cài đặt ANSYS License Manager!
 • Chọn licensing mode: Server Shared License
 • Tại License Server Specification window chọn “Skip this step and configure later

Bước 4: Copy folder “ANSYS Inc” từ Folder Cr@ck đến đường dẫn “C:\Program Files

Bước 5: Tạo Enviroments Variables:

 • Chuột phải vào biểu tượng This PC chọn Properties > Advanced system settings
 • Chọn Enviroment Variables > System Variables > New và điền vào
 • Variables Name = ARTWORK_LICENSE_FILE
 • Variables value = C:\Program Files\ANSYS Inc\ARTWORK_SSQ.dat

Đã xong!

=> Chạy “SolidSQUADLoaderEnabler.reg”.

Tham khảo video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Chúc các bạn tải về và cài đặt thành công ANSYS Products trên máy tính của mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *