Download AnyTrans for iOS 8.9.2 – Chuyển dữ liệu iOS sang máy tính

AnyTrans là một ứng dụng toàn diện để chuyển dữ liệu iOS sang máy tính, cho phép người dùng sao chép các tập tin vào bất kỳ iDevice nào khác hoặc chuyển các tập tin vào thư viện iTunes một cách đơn giản. Phiên bản đầy đủ mới nhất đi kèm với sự hỗ trợ cho Sách nói, Podcast và Sách Thư viện Phương tiện. Nó là một ứng dụng đáng tin cậy với giao diện người dùng đơn giản có thể thực hiện tất cả các tác vụ mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Download AnyTrans for iOS 8.9.2

Tính năng của AnyTrans cho iOS 8

 • Một ứng dụng toàn diện để chuyển nội dung iPhone, iPad và iPod
 • Làm việc với tất cả các loại tệp phương tiện, sách nói và Podcast
 • Độc lập với iTunes và cung cấp giải pháp tối ưu hóa để quản lý dữ liệu iOS
 • Ứng dụng cấp chuyên nghiệp với giải pháp toàn diện để quản lý tệp
 • Một ứng dụng đơn giản và dễ hiểu với các tùy chọn và tính năng tự giải thích
 • Truyền tệp từ thiết bị này sang thiết bị khác và xử lý tệp phương tiện
 • Kết nối liền mạch thiết bị iOS với hệ thống để truyền dữ liệu
 • Gửi các tệp phương tiện đến thiết bị iOS, tức là iPhone, iPad và iPod, v.v.
 • Tạo các tệp trùng lặp cho mục đích sao lưu
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

Cấu hình cài đặt

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng ổ cứng trống: 200 MB ổ cứng trống tối thiểu
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý đa lõi Intel hoặc cao hơn

Link download AnyTrans cho iOS 8.9.2.20220210 Full Crack

Bản cho Windows

Kích thước: 189 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

AnyTrans cho iOS 8.8.1.20210223 Full Crack

Bản cho Windows

Kích thước: 189 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Bản cho Mac OS

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

 • Cài đặt và sử dụng đây là bản đã được kích hoạt bản quyền sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *