Download AutoRebar v2.1 cho AutoCAD 2013-2021 –Hướng dẫn cài đặt chi tiết

AutoRebar là một Ứng dụng cung cấp cho Autodesk AutoCAD (và tất cả các sản phẩm dọc) với một thanh công cụ bổ sung với các đối tượng cụ thể để làm chi tiết cốt thép của kết cấu bê tông cốt thép. Có bốn loại đối tượng động gồm “Rebars”, “Marks”, “Calls” và “BBS”.

Download AutoRebar v2.1 cho AutoCAD 2013-2021

Các tính năng của AutoRebar cho Autodesk AutoCAD 2013-2021

 • Vẽ các đối tượng Rebar như đa đường, chỉnh sửa kích thước của chúng dễ dàng bằng phím kép
 • Kết nối tất cả các mục trong AutoRebar bằng đồ họa và do đó tự động cập nhật tất cả các Dấu và Cuộc gọi được kết nối
 • Liên kết các kích thước AutoCAD với Mark
 • Xác định phạm vi của một bộ thanh cho kết cấu bê tông để cho phép AutoRebar tính toán chất lượng tổng thể trong phạm vi đó
 • Cập nhật số lượng thanh ngay khi bê tông biến dạng và kích thước giãn nở

Tương thích

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/8/10 (64-bit)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 100 MB trở lên.
 • Autodesk AutoCAD – Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD Electrical –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD Mechanical –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Kiến trúc Autodesk AutoCAD –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD MEP –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk® Civil 3D® –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD Plant 3D –  Phiên bản:  2021  ,  2020  ,  2019  ,  2018  ,  2017
 • Autodesk AutoCAD P&ID –  Phiên bản:  2017

Download AutoRebar v2.1

Kích thước: 8.6 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

 • Bước 1: Download và giải nén phần mềm
 • Bước 2: Khởi động file cài đặt, vào thư mục Cr@ck, chép file areb.dll vào C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\AutoRebar.bundle\Contents\Release\R21\
 • Bước 3: Hoàn tất cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *