Download Corel All Products Universal Keygens by X-Force – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Corel Products Keygen Ɩà một keygen đa năng, hỗ trợ kích hoạt các sản phẩm của Corel Corporation, được thực hiện bởi X-Force Team. Công cụ này có thể sử dụng trên cả nền tảng Windows 32/64-bit để tạo Serial ѵà Mã kích hoạt cho các sản phẩm dưới đây:.

Corel All Products Universal Keygens hỗ trợ các sản phẩm nào?

 • Corel DESIGNER Technical Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X6
 • CorelDRAW Graphics Suite X7
 • CorelDRAW Graphics Suite X8
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017
 • CorelDRAW Graphics Suite 2018
 • CorelDRAW Graphics Suite 2019
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • CorelDRAW Technical Suite X6
 • CorelDRAW Technical Suite X7
 • CorelDRAW Technical Suite 2017
 • CorelDRAW Technical Suite 2018
 • CorelDRAW Technical Suite 2019
 • CorelDRAW Technical Suite 2020
 • Corel MotionStudio 3D
 • Corel Office v5.0
 • Corel Paint It! v1.0.0.127
 • Corel Painter 12
 • Corel Painter X3
 • Corel Painter 2015
 • Corel Painter 2016
 • Corel Painter 2017
 • Corel Painter 2018
 • Corel Painter 2019
 • Corel Painter 2020
 • Corel Painter 2021
 • Corel Painter Essentials 5
 • Corel Painter Essentials 6
 • Corel Painter Essentials 7
 • Corel PaintShop Pro X5
 • Corel PaintShop Pro X6
 • Corel PaintShop Pro X7
 • Corel PaintShop Pro X8
 • Corel PaintShop Pro X9
 • Corel PaintShop Pro 2018
 • Corel PaintShop Ultimate 2018
 • Corel PaintShop Ultimate 2019
 • Corel PaintShop Ultimate 2020
 • Corel PaintShop Pro 2021
 • Corel PaintShop Ultimate 2021
 • Corel ParticleShop v1.0.516
 • Corel Perfect Authority v1.3
 • Corel PhotoMirage v1.0
 • Corel VideoStudio Pro X5
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X6
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X7
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X8
 • Corel VideoStudio Pro X9
 • Corel VideoStudio Ultimate X9
 • Corel VideoStudio Ultimate X10
 • Corel VideoStudio Ultimate 2018
 • Corel VideoStudio Ultimate 2019
 • Corel VideoStudio Ultimate 2020
 • Corel WinDVD Pro 11
 • Corel WinDVD Pro 12
 • Corel WordPerfect Office X6
 • Corel WordPerfect Office X7
 • Corel WordPerfect Office X8
 • Corel WordPerfect Office X9
 • Corel WordPerfect Office 2020
 • XVL Studio 3D CAD Corel Edition v1.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v2.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v3.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v4.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v5.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v6.0
 • Corel AfterShot Pro v1.1.0.30
 • Corel AfterShot Pro v2.0.3.25
 • Corel AfterShot Pro v3.0.0.126
 • Corel AfterShot Pro v3 Roxio Edition
 • Noise Ninja v2.0.1
 • Corel PDF Fusion v1.11

Download Corel All Products Universal Keygens by X-Force

Kích thước: 1 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải xuống trình cài đặt dùng thử từ website chính thức của Corel và tiến hành cài đặt phần mềm:
  1. Ngắt kết nối internet
  2. Chọn ‘I do not have a serial number and want to try the product
  3. Kết thúc cài đặt
 • Khi có thông báo “Unable to connect to Internet to register“, chọn “Register Later
 • Nhấn “Already Purchased?” ở góc dưới cùng bên phải
 • Nhấn “Enter Serial Number“. Chạy Keygen bằng quyền Admin, chọn sản phẩm của bạn và copy “Serial Number
 • Paste dãy code trên vào ô trống và nhấp vào “Activate Offline
 • Copy “Installation Code” vào ô tương ứng của Keygen, nhấn “Generate Activation Code” và copy lại mã kích hoạt
 • Nhấp vào “Continue
 • Hoàn tất

Xem thêm video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *