Download CSiXRevit 2020 2019 2018 2017 Full – Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt

CSiXRevit 2020 là một plugin mạnh mẽ cho Autodesk Revit với hỗ trợ xử lý dữ liệu hai chiều và truyền thông tin giữa phần mềm và các sản phẩm CSI.

Đây là một plugin rất hữu ích khi bạn muốn cập nhật các mô hình Revit trong phần mềm CSI cũng như nhập các mô hình từ phần mềm CSI sang Revit. Tất cả các đối tượng được tự động ánh xạ và việc chuyển các mô hình là hoàn hảo. Hơn nữa, nó cung cấp hỗ trợ để đồng bộ hóa các thiết kế và mô hình ở giữa các ứng dụng. Với ánh xạ tham số và cài đặt tùy chỉnh, người dùng có thể điều khiển các mô hình và đối tượng bị dịch chuyển một cách dễ dàng. Và CSiXRevit là công cụ duy nhất giúp giao tiếp hoàn hảo giữa phần mềm Revit và CSI.

Download CSiXRevit 2020 2019 2018 2017 Full

Tính năng của CSiXRevit 2020

 • Một plugin mạnh mẽ cho Autodesk Revit
 • Hợp tác giữa phần mềm Autodesk Revit và CSI
 • Cải thiện hiệu suất và quy trình làm việc tốt hơn
 • Cung cấp chuyển giao chính xác các mô hình
 • Chia sẻ các mô hình đến và từ Autodesk Revit
 • Tích hợp hoàn hảo với các sản phẩm CSI và Revit
 • Hỗ trợ làm việc với ETABS, SAP2000, SAFE và những người khác
 • Ánh xạ tự động cũng như các tính năng ánh xạ tham số
 • Dễ dàng chia sẻ các mô hình và thiết kế trong các ứng dụng
 • Nhập thiết kế với các cài đặt tùy chỉnh khác nhau
 • Kiểm soát các mô hình di dời với tệp Hoán đổi EXR

Download CSiXRevit Full

Bản CSiXRevit 2020

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Bản CSiXRevit 2019

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Bản CSiXRevit 2018

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Bản CSiXRevit 2017

Link tải Google Drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

Bản 2020, 2019, 2018

 • Tải xuống và giải nén
 • Chạy file cài đặt phần mềm ➝ Liên tục nhấn “Next”
 • (Nếu hiện lên thông báo “License Active” thì chọn “NO”)
 • Copy file csixrevit2020.dll trong thư mục crack và paste vào C:\Program Files\Computers and Structures\CSiXRevit 2020
 • Hoàn thành cài đặt!

Bản 2017

 • Trước khi cài đặt, lưu ý tắt các phần mềm diệt virus và Windows Defender
 • Tải xuống và giải nén
 • Chạy file setup để cài đặt phần mềm
 • Chạy file “CSI_X_Revit_2017_kg.exe” trong thư mục Crack để thấy file lservrc
 • Copy file “lservrc” và paste vào thư mục C:\Program Files\Computers and Structures\CSiXRevit 2017
 • Hoàn thành cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *