Download DupScout 13.7.24 – Tìm kiếm và xóa file trùng lặp

Dup Scout Ultimate là phần mềm chuyên nghiệp với mục đích giúp bạn phát hiện các tệp trùng lặp được lưu trữ trong máy tính của bạn và xóa chúng để giải phóng một số dung lượng trên đĩa. Tiện ích quản lý tệp này có thể dọn sạch các tệp trùng lặp khỏi đĩa, thư mục, chia sẻ mạng hoặc thiết bị lưu trữ NAS. Nó cung cấp cho bạn khả năng xây dựng hồ sơ mới bằng cách chỉ định tên và chọn thư mục hoặc chia sẻ mạng, tất cả các đĩa cứng, máy chủ hoặc thiết bị NAS của máy tính hoặc tất cả các máy chủ trên mạng. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập quy tắc để xử lý tệp phù hợp với một tiêu chí nhất định (ví dụ: tệp tìm kiếm có kích thước tùy chỉnh, thuộc tính tệp hoặc mẫu HEX), tạo danh sách loại trừ, cũng như chọn hành động xóa cho tệp gốc (cũ nhất hoặc mới nhất), cụ thể là thay thế chúng bằng các phím tắt hoặc liên kết cứng, di chuyển chúng vào một thư mục tùy chỉnh, cũng như xóa hoặc nén các bản sao.

Download DupScout 13.7.24

Các tính năng chính của DupScout 13.7.24

 • Nhanh chóng tìm các file trùng lặp
 • Xóa file trùng lặp nhanh chóng vơi một click chuột
 • Tạo bản sao trước khi hành động
 • Dễ dàng phục hồi lại nếu chẳng may xóa nhầm
 • Phần mềm rất tốt để giải phóng không gian máy tính

Link download DupScout Ultimate 13.7.24 + Enterprise + Pro

Kích thước: 40 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file Setup cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong, thoát ra chứ không khởi động phần mềm
 • Chạy file FlexenseActivator bằng cách click chuột phải – chọn “Run as administrator” ➝  chọn “Activate” ➝  Chọn đường dẫn tới tệp “Diskboss.flx“. Mặc định địa chỉ như sau:

Đối với X64: C:\Program Files\Dup Scout Ultimate\bin\

Đối với X32: C:\Program Files (x86)\Dup Scout Ultimate\bin\

 • Xác nhận thay thế
 • Hoàn thành cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *