Download Effect Matte 1.3.5 – Hướng dẫn cài đặt

Effect Matte thêm một lớp mờ có kích thước hoàn hảo và có thể tùy chỉnh vào lớp của bạn, loại bỏ sự cần thiết của một lớp bổ sung để hoạt động như một lớp mờ theo dõi.

Download Effect Matte 1.3.5

Ưu điểm và hạn chế:

 • Effect Matte tương thích với các lớp có cha mẹ, nhưng chỉ trên CC2018.
 • Hiệu ứng Matte yêu cầu các lớp phải được kích hoạt rasterization liên tục.
 • Tính năng “Auto Set Matte” không tương thích với các lớp hình dạng.
 • Effect Matte tương thích với AE CS6 trở lên, màu 32bpc, với các lớp văn bản và video

Tính năng chính của Effect Matte

 • Hiệu ứng Matte thực hiện công việc khó khăn cho bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
 • Tùy chỉnh và tạo hoạt ảnh cho các thông số này: Mở rộng (cả tích cực và tiêu cực), Tròn trịa, Lông vũ.
 • Có thể điều chỉnh thủ công các giới hạn của mờ.
 • Cho phép tạo một tab chuyển đổi dựa trên% để bạn có thể tạo chuyển đổi trong vài giây.

Tương thích

 • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download Effect Matte 1.3.5 for After Effects

Kích thước: 3.3 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

 • Tải về và giải nén
 • Sao chép thư mục Effect_Matte_v1.3.5_Win vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
 • Vào After Effects chon Menu Effect -> Plugin Everything -> Effect Matte, Đăng ký với key trong file text đính kèm
 • Hoàn thành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *