Download Enterprise Architect 14.0.1422 – Phần mềm thiết kế sơ đồ UML trong quy trình sản xuất phần mềm

Enterprise Architect là phần mềm chuyên dùng cho thiết kế sơ đồ UML trong quy trình sản xuất phần mềm.

Enterprise Architect 14.0.1422

Tính năng của Enterprise Architect 14.0.1422

 • Hỗ trợ thiết kế và xây dựng UML
 • Tiện ích mở rộng tùy chỉnh cho mô hình hóa quy trình
 • Trình kiểm tra chính tả
 • Tài liệu tương thích với MS Word chất lượng cao
 • Mô hình dữ liệu, chuyển tiếp cơ sở dữ liệu sang DDL và cơ sở dữ liệu ngược từ ODBC
 • Kỹ thuật mã chuyển tiếp và đảo ngược (Chỉ dành cho các phiên bản Professional và Corporate)
 • Hỗ trợ cho ActionScript 2.0, Java, C #, C ++ , VB.Net, Delphi, Visual Basic, Python và PHP
 • Cơ sở xuất nhập khẩu XMI

Download Enterprise Architect 14.0.1422

Linh tải Google Drive Enterprise Architect 14.0.1422: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Enterprise Architect 14.0.1422

 • Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm theo link trên.
 • Bước 2: Sao chép và thay thế nội dung của thư mục Crack tại vị trí cài đặt phần mềm (thay thế tập tin trước đó).
 • Bước 3: Chạy phần mềm và sử dụng.

Video hướng dẫn cài đặt Enterprise Architect 14.0.1422

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *