Download Eviews 10 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Eviews 10 là một chương trình được sử dụng để quản lý dữ liệu, thực hiện phân tích kinh tế lượng và thống kê, tạo dự báo, chạy mô phỏng mô hình và tạo biểu đồ và bảng để xuất bản hoặc sử dụng trong các ứng dụng khác. EViews 10 Tải xuống Miễn phí Phiên bản Sinh viên Lite kết hợp thiết kế phần mềm hiện đại với các tính năng bạn cần với giao diện người dùng hướng đối tượng đồ họa trực quan và công cụ phân tích mạnh mẽ.

Download Eviews 10 Full

EViews 10 giúp các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu kinh tế và tài chính, xây dựng các mô hình và kịch bản “điều gì xảy ra nếu”, tiến hành nghiên cứu và giảng dạy kinh tế lượng, cũng như ước tính tác động của các chính sách mới và những thay đổi lớn về kinh tế. Với EViews, bạn có thể tận dụng sức mạnh và sự đơn giản của chương trình.

Với Phiên bản đầy đủ , bạn có thể phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, mặt cắt ngang và bảng điều khiển bằng cách sử dụng các công cụ thống kê và kinh tế lượng. Phạm vi công cụ trong EViews để phân tích dữ liệu của bạn bao gồm thống kê mô tả cơ bản, các phép đo liên kết, kiểm tra tính bình đẳng và các thành phần chính, ngoài các tính năng chuyên biệt, bao gồm tính toán phương sai dài hạn, kiểm tra quan hệ nhân quả, đơn vị gốc và đồng tích hợp chẩn đoán.

Phần ước lượng của khóa học bắt đầu bằng cách trải qua nhiều phương pháp ước lượng cơ bản, bao gồm bình phương nhỏ nhất tuyến tính và phi tuyến, ARMA, biến công cụ và làm mịn hàm mũ, và tiếp tục với các kỹ thuật chuyên biệt, chẳng hạn như GARCH đơn biến và đa biến, chuyển mạch Markov, không – hồi quy tĩnh, tự động hồi quy vectơ, và sửa lỗi vectơ, và kết thúc với ước lượng không gian trạng thái. Đó chỉ là sự khởi đầu. Phân tích dữ liệu bảng điều khiển trong EViews cũng có thể thực hiện được trên các bảng điều khiển tĩnh và không cố định.

Các tính năng chính của Eviews 10

Bộ công cụ phân tích mạnh mẽ:

 • Có nhiều tính năng để khám phá, từ các kỹ thuật thống kê cơ bản, kiểm tra giả thuyết, các thành phần chính, phân tích cắt ngang, kiểm tra quan hệ nhân quả, đơn vị gốc, tính toán phương sai dài hạn và chẩn đoán đồng tích hợp.

Phương pháp dự báo:

 • EViews 10 Portable Download là phần mềm mô phỏng độc lập tốt nhất hiện nay, có khả năng thực hiện dự báo động và tĩnh và tính trung bình các chẩn đoán phù hợp với mô hình và tự động chuyển đổi các biến phụ thuộc. EViews cũng cung cấp các giải pháp cho các kỳ vọng mô hình nhất quán và tính toán các lỗi tiêu chuẩn dự báo.

Ước tính từ dữ liệu:

 • Mỗi giải pháp tính toán phụ thuộc vào các kỹ thuật ước lượng. Do đó, EViews cung cấp các phương pháp ước lượng mạnh mẽ như bình phương nhỏ nhất tuyến tính và phi tuyến, ARMA, các biến công cụ và làm mịn hàm mũ, GARCH đơn biến và đa biến, chuyển mạch Markov, hồi quy không tĩnh, tự động hồi quy vectơ và sửa lỗi vectơ, cùng với ước tính trạng thái-không gian.

Thiết kế và Đổi mới:

 • Với giao diện hướng menu được xây dựng xung quanh thiết kế hướng đối tượng, người dùng không cần phải tìm kiếm các tập lệnh dài hoặc tìm kiếm các chức năng chính xác.

Có gì mới trong EViews 10

 • Một phương pháp chọn biến được cải tiến.
 • Mô hình GARCH hiện đã được tích hợp theo tỷ lệ.
 • Phương pháp xác định yếu tố.
 • Cải tiến ước tính Elastic Net.
 • Kiểm tra gốc đơn vị bảng điều khiển bằng cách sử dụng dữ liệu mặt cắt.
 • Cải thiện lỗi tiêu chuẩn cho các cụm bảng điều khiển.
 • Phân rã bằng cách sử dụng wavelets.
 • Cải tiến mô hình.
 • Hoạt ảnh của đồ thị.
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu như DBNomics.
 • Hỗ trợ cho Markdown.

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 hoặc Server 2008, 2012, 2016 (32/64bit)
 • Bộ xử lý: 1.0 GHz trở lên
 • RAM: tối thiểu 512MB
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600
 • Dung lượng đĩa cứng: 400 MB trống tối thiểu
 • .NET Framework 4.0

Download Eviews 10 Full Crack

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

Trước khi cài đặt, hãy tắt các phần mềm diệt virus và tắt cả Windows Defender

 • Tải xuống phần mềm và giải nén
 • Chạy file EViews10Installer(64-bit) để cài đặt, nhập serial là Demo
 • Chạy file Patch trong thư mục Crack (Click chuột phải, chọn “Run as Administrator”)
 • Nhấn Patch
 • Hoàn tất

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *