Download EViews 9 Full – Phần mềm thống kê và kinh tế lượng tốt nhất

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. EViews được xây dựng bởi Quantitative Micro Software (QMS), phiên bản 1.0 được phát hành vào tháng 3/1994.

EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng, các chức năng chính là phân tích dữ liệu, chuỗi thời gian và dự báo.

Dữ liệu trong EViews được lưu trữ theo định dạng độc quyền, tuy nhiên input và output có hỗ trợ cho nhiều định dạng của các phần mềm khác như Excel, PSPP/SPSS, DAP/SAS, Stata, RATS và TSP. Eviews có thể truy cập dữ liệu qua ODBC. Gretl có thể mở được các tệp dữ liệu của Eviews.

Bên cạnh những chức năng dùng mô hình kinh tế lượng để phân tích phương trình hồi quy thì một số chức năng dùng cho phân tích dự báo nâng cao như:
– Thống kê mô tả dữ liệu.
– Phân tích sự tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên biến cần nghiên cứu.
– Dự báo cho tương lai yếu tố cần nghiên cứu ( ví dụ giá xăng dầu, dự báo nhu cầu năng lượng, dự báo giá vàng….)
– Thực hiện xếp hạng tín dụng trong ngân hàng,
– Tính toán giá trị rủi ro cho mã cổ phiếu dựa trên tỉ suất sinh lời.
– Phân tích quan hệ tương quan giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Tính năng của EViews 9

 • Cải thiện khả năng vẽ đồ thị.
 • Chuyển đổi dữ liệu giữa EViews và các định dạng khác.
 • Chuỗi số, chữ và số và ngày tháng.
 • Kiểm tra chức năng phân phối theo kinh nghiệm.
 • Lấy mẫu lại và mô phỏng số ngẫu nhiên.
 • Phương sai dài hạn và phương sai tính toán hiệp phương sai.
 • Ngôn ngữ mạnh mẽ để xử lý diễn đạt.
 • Hỗ trợ đánh giá dự báo và tính trung bình.
 • Đa dạng các phương pháp chuyển đổi tần số mới.
 • Chụp và ghi dòng lệnh.
 • Dự báo ARIMA tự động.
 • Nhập và liên kết dữ liệu nâng cao.
 • Công cụ ước tính TAR, ARFIMA và ARDL mới.

Yêu cầu cấu hình cài đặt EViews 9

 • Hệ điều hành: Windows XP/Vista /7/8/10 (32-bit/64-bit)
 • Bộ xử lý: 1 GHz
 • RAM: 512 MB
 • Dung lượng đĩa: 300 MB

Tải EViews 9

Link Tải EViews 9 Drive: Download

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt EViews 9

 1. Tắt phần mềm virus, tắt cả windows defender với win 10
 2. Chạy file EViews9Installer_64bit để cài đặt, nhập serial là Demo
 3. Cài đặt EViews 9 Update to 9.5 (April 27, 2016) Update x64
 4. Cài đặt tiếp EViews 9.5 (June 29, 2016) Update x64
 5. Vào thư mục Crck, chạy file Patch, nhấn Patch
 6. Hoàn thành cài đặt

Trong quá trình cài đặt, nếu gặp bất cứ khó khăn nào hãy liên hệ filenhanh để được giải đáp. Xem thêm video hướng dẫn dưới đây để biết thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *