Download Ghost Win 10 Pro 2009 Full Soft V7.0

Thông tin về Ghost Win 10 Pro 2009 Full Soft v7.0

 • Được làm từ bộ cài Windows 10 20H2 19042.746 chính chủ Microsoft
 • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows 10
 • Bản Ghost đã được cài đặt, tối ưu, tinh chỉnh,… đa cấu hình
 • Phù hợp với: Văn phòng, Game thủ, Thiết kế, Đồ họa, Sinh viên,…
 • Tích hợp một số công cụ quan trọng trong thư mục C:\21AK22
 • Đã cài sẵn tất cả các phần mềm ứng dụng thông dụng nhất trên máy tính.

Hình ảnh Ghost Win 10 Pro 2009 Full Soft

Download Ghost Win 10 Pro 2009 No Soft v7.0

Chuẩn Legacy ổ cứng MBR

 • Phiên bản 32 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-32-v70.GHO
   • Link: Google Drive  (Pass giải nén: loadnhanh.com)
   • SHA1: E405F63F3F73D0B43A1EC22ED5D5C12D0BAABB29
 • Phiên bản 64 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-64-v70.GHO
   • Link: Google Drive (Pass giải nén: loadnhanh.com)
   • SHA1: E72C92100C48810A90EEC0C5613043A341AB3DC4

Chuẩn UEFI ổ cứng GPT

 • Phiên bản 64 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-UEFI-v70.TIB
   • Link: Google Drive (Pass giải nén: loadnhanh.com)
   • SHA1: B67BFD0A32268111C1209FB49C06C1F42DEE2989

Ghost ISO Windows (Legacy + UEFI)

 • Phiên bản 32 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-32-v70.ISO
   • Link: Google Drive (Pass giải nén: loadnhanh.com)
   • SHA1: 2CE0155961BBA2FB3CF683237963043052DB8D08
 • Phiên bản 64 BIT
  • Tải Win-10-Pro-2009-NS-64-v70.ISO
   • Link: Google Drive  (Pass giải nén: loadnhanh.com)
   • SHA1: E73C899A3B7A3E74D94946736D812CEB2309D42F

=> Ưu tiên dùng bản Ghost ISO Windows vì dung lượng nhẹ, ít xảy ra lỗi khi bung Ghost.

Sau khi Ghost thành công cần làm gì?

Tùy vào bản Ghost mà có những việc làm khác nhau, với bản Ghost này bạn cần:

 • Cập nhật Windows Update
 • Kích hoạt bản quyền Windows
 • Cập nhật driver card rời mới nhất (nếu có)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *