Download Ivy Generator 0.75 for 3DS MAX 2018 – 2021 – Hướng dẫn cài đặt

Guillermo Leal là một plugin tạo cây thường xuân của mình cho 3DS Max. Với các tính năng mới như:

  • Đa luồng cây thường xuân đang phát triển
  • Tạo nhiều cây thường xuân trong cùng một phiên
  • Thuật toán lá mới
  • Hỗ trợ lưới lá tùy chỉnh
  • Sửa một số bản lỗi và cải tiến GUI

Cấu hình cài đặt

  • Tương thích với phiên bản 3DSMax 2018, 2019, 2020
  • Phiên bản: Plugin 0.75
  • Hỗ trợ tối đa 2021 Đa luồng

Download Ivy Generator 0.75 for 3ds Max 2018-2021

Kích thước: 409 KB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *