Download KMSOffline 2.2.0 – Phần mềm kích hoạt bản quyền Windows và Office

KMSOffline là một trình kích hoạt mới từ Ratiborus, có thể kích hoạt Windows XP, Windows Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Office 2010/2013/2016/2019 về các vấn đề. Tuy nhiên, phần mềm này yêu cầu chương trình.NET Framework 4.5 trở lên để có thể hoạt động tốt.

Download KMSOffline 2.2.0

Tính năng mới của KMSOffline 2.2.0

  • Cố cửa sổ của chương trình với tỷ lệ màn hình hơn 100 phần trăm.
  • Nút – Thêm vào Tắt Defender.
  • Cố xung đột với kích hoạt, khi có dấu chọn Cài đặt KMS.
  • Hãy thử một lỗi chính xác. Khi tải, một tham số được kiểm tra trong sổ đăng ký để xác định xem Defender có được bật hay không; nếu nó không có trong sổ đăng ký, C # sẽ gây ra lỗi nghiêm trọng. Bây giờ điều này sẽ không xảy ra.

Link download KMSOffline 2.2.0

Kích thước: 7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

  • Tải phần mềm về máy và giải nén
  • Thực hiện chạy và kích hoạt Windows hoặc Office
  • Hoàn thành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *