Download Microsoft Edge 91.0.864.41 – Trình duyệt web của Microsoft – Hướng dẫn cài đặt

Edge là trình duyệt web mới nhất được phát triển bởi Microsoft. Nó đã thay thế Internet Explorer (IE) là trình duyệt web mặc định trên Windows. Mặc dù các phiên bản ban đầu dựa trên một công cụ trình duyệt tùy chỉnh được phát triển tại Microsoft (EdgeHTML) và công cụ JavaScript riêng của Microsoft Chakra, các phiên bản sau này dựa trên trình duyệt Chromium với công cụ trình duyệt Blink và công cụ JavaScript V8.

Download Microsoft Edge 91.0.864.41

Các tính năng của Microsoft Edge.

  • Cài đặt add-on, phần mở rộng
  • Tìm kiếm nhanh hơn trong thanh địa chỉ
  • Hub – tất cả các công cụ ở một nơi
  • Viết trên web
  • Tạo danh sách đọc sau
  • Đọc với ít phiền nhiễu hơn
  • Bộ đôi năng động: Cortana và Project Spartan
  • Nhận câu trả lời từ Cortana

Link download Microsoft Edge 91.0.864.41

Kích thước: 105 MB

Link tải Google drive (X86): DOWNLOAD

Link tải Google drive (X64): DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

  • Tải phần mềm về và giải nén.
  • Mở phần mềm và sử dụng bình thường do đây là phần mềm miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *