Download MicroStation V8i SS3 8.11.09.357 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

MicroStation V8i là một chương trình CAD được thiết kế đồ họa mạnh mẽ, hỗ trợ tương thích với cả tệp DWG và DGN và cả 2D và 3D. MicroStation có môi trường đồ họa mạnh mẽ cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa được thể hiện các yếu tố trên bản đồ.

MicroStation V8i SS3 8.11.09.357

MicroStation V8i SS3 cũng được sử dụng để làm nền cho các ứng dụng khác như: Famis, Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfclean và eTools, eMap (tập hợp các giải pháp xử lý bản đồ địa hình, địa chính của công ty [eK] ). Các công cụ của MicroStation có khả năng số hóa các đối tượng trên nền ảnh raster, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ.

Tính năng Microstation V8i

  • Cho phép bạn xem mô hình, tài liệu và trực quan hóa các dự án ở bất kỳ quy mô hay có độ phức tạp nào.
  • Cung cấp các dự án một cách thông minh.
  • Cung cấp khả năng CAD truyền thống và sức mạnh, tính linh hoạt để xem, mô hình hóa, trực quan hóa 2D và thiết kế 3D của các loại và quy mô.

Download Microstation V8i

Link tải Google Drive Microstation V8i: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Bộ phần mềm Microstation + FAMIS

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt MicroStation V8i

  • Bước 1: Tải phần mềm về máy, thực hiện giải nén file cài đặt.
  • Bước 2: Chọn file đã giải nén, nhấp vào “OK”.
  • Bước 3: Để cài đặt chương trình, bạn chọn “Install”.
  • Bước 4: Chọn “I accept…” => “Next”
  • Bước 5: Để kết thúc cài đặt, bạn chọn “Finish”. Hoàn tất

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết MicroStation V8i SS3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *