Download Navicat Premium For Mac 15.0.28 – Quản lý cơ sở dữ liệu trên Mac OS

Navicat Premium For Mac là công cụ giúp quản lý cơ sở dữ liệu trên Mac. Nó cho phép kết nối đồng thời với những cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, Postgres, SQLite cho Mac. Phần mềm này tương thích với nhiều cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, SQL Azure, Oracle Cloud và Google Cloud.

Navicat Premium For Mac thực hiện truyền dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa cấu trúc giúp bạn di chuyển dữ liệu của mình dễ dàng hơn và nhanh hơn với một mức giá thấp. Đồng thời, nó cung cấp những hướng dẫn chi tiết, từng bước để truyền dữ liệu qua những DBMS khác nhau. Bạn có thể thiết lập và triển khai những phép so sánh trong vài giây, đồng thời lấy tập lệnh chi tiết để chỉ định những thay đổi bạn muốn thực hiện.

Download Navicat Premium For Mac 15.0.28

Tính năng chính của Navicat Premium For Mac

 • Đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa cấu trúc.
 • So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu
 • Tạo, sửa đổi và quản lý tất cả những mục tiêu cơ sở dữ liệu
 • Tư vấn nền tảng sử dụng Mac OS.
 • Trình hướng dẫn Nhập để chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
 • Visual SQL Builder sẽ giúp bạn tạo, chỉnh sửa và chạy những câu lệnh SQL
 • Thiết lập những kết nối an toàn thông qua SSH Tunneling và SSL đảm bảo mọi kết nối đều an toàn, ổn định và đáng tin cậy

Cấu hình cài đặt

 • Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina

Link download Navicat Premium For Mac 15.0.28

Kích thước: 150 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải về và giải nén
 • Chạy file Setup để cài đặt phần mềm
 • Hoàn thành cài đặt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *