Download Pichon (Icons8) 9.2 – Bộ sưu tập Icon khổng lồ

Pichon (Icons8) là một phần mềm độc quyền cung cấp tất cả các biểu tượng (icon) có sẵn với định dạng Vector. Sử dụng Pichon (Icons8) tất cả các biểu tượng Icons8 được lưu trữ trên ổ cứng của bạn và được cung cấp với bất kỳ kích thước, định dạng và màu sắc nào bạn muốn. Bạn có thể sử dụng các biểu tượng khác nhau này trong Adobe Photoshop, Adobe XD, Visual Studio, Adobe Illustrator… và các phần mềm khác để làm cho các dự án của bạn chuyên nghiệp hơn.

Tính năng của Pichon (Icons8)

  • Tìm kiếm: tất cả các biểu tượng có ~ 20 thẻ để tìm kiếm hiệu quả.
  • Danh mục: duyệt qua khoảng 50 danh mục, với 50-200 biểu tượng mỗi danh mục.
  • Tô màu lại: đổi màu các biểu tượng PNG và SVG một cách nhanh chóng.
  • Drag’n’Drop: kéo biểu tượng vào Illustrator, Photoshop, Visual Studio hoặc bất kỳ thứ gì khác.

Download Pichon (Icons8) 9.2 / 5.7.4 for Win/Mac OS

Kích thước: 173 MB

Link tải Google drive Pichon (Icons8) 9.2 / 5.7.4 bản Win: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Link tải Google drive Pichon (Icons8) 9.2 / 5.7.4 cho bản Mac OS: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Pichon (ICons8)

  1. Tải phần mềm theo đường dẫn ở trên và giải nén.
  2. Chạy file Setup để cài đặt phần mềm.
  3. Sau đó, chép file Patch trong thư mục Crack vào C:\Program Files (x86)\Pichon
  4. Sau cùng, chạy file Pach này, nhấn vào nút Patch
  5. Hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *