Download Power Surfacing RE 6.1 for SOLIDWORKS 2017-2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Power Surfacing RE là một plugin thiết kế công nghiệp cho phần mềm thiết kế SolidWorks 3D. Power Surfacing có một bộ công cụ độc đáo cho phép bạn tạo hình dạng trong phần mềm SolidWorks từ nhiều loại lưới đa giác, cũng như các mắt lưới từ máy quét 3D, mô hình phần tử hữu hạn, chương trình điêu khắc 3D, tệp máy in hay nhập 3D, các công cụ mô hình đa giác khác và cơ sở dữ liệu mô hình đa giác trực tuyến. 

Power Surfacing RE 6.1 for SOLIDWORKS 2017-2021

Công cụ Power Surfacing cho phép bạn nhanh chóng xác định hình dạng trên đầu lưới để thay đổi và phát triển. Power Surfacing có thể chuyển đổi nhanh chóng và chính xác bất kỳ mô hình Sub-D nào (ngay cả mô hình Sub-D có hình tam giác) sang NURBS, đây là tiêu chuẩn cho các thành phần SolidWorks.

Tính năng của Power Surfacing RE

 • Bao gồm các công cụ Power Surfacing mạnh mẽ
 • Cho phép chèn lưới và hiển thị dưới dạng lưới tham chiếu
 • Chuyển đổi hình học SOLIDWORKS hiện có thành lưới tham chiếu
 • Công cụ thiết kế bằng cách tạo khuôn mặt tự động
 • Thêm hình học vào nắp khoang trong khi khớp với độ cong trong lưới tham chiếu
 • Khoảng cách hiển thị để đo lưới tham chiếu gần đúng
 • Cấu trúc liên kết tự động của các điểm kèm theo
 • Các công cụ tạo mô hình chung: Đùn, Chèn, Chèn vòng lặp, Cầu nối
 • Nhập các lưới hiện có: obj hoặc FBX từ modo, Maya và…
 • Cho phép thiết kế đối chiếu các dạng hữu cơ trong SOLIDWORKS®.

Download Power Surfacing RE 6.1 for SOLIDWORKS 2017-2021

Kích thước: 975 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt Power Surfacing RE 6.1 for SOLIDWORKS 2017-2021

 1. Tải link và giải nén với pass: loadnhanh.com
 2. Thực hiện cài đặt phần mềm
 3. Chép file LicenseInterface50.dll trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt phần mềm C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
 4. Hoàn tất cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *