Download SQL server Enterprise 2012 Full | Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

SQL Server 2012 là một hệ quản trị cở sở dữ liệu của Microsoft đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay.

Theo đó, SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát hành bởi hãng Microsoft. Ứng dụng này sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server.

Các tính năng mới của SQL Server 2012

  • Giúp cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng cho công cụ lưu trữ
  • Tăng hiệu suất kiểm tra
  • Truy vấn gợi ý giúp người dùng kiểm soát chi tiết khi quản lý tài nguyên
  • Cải tiến DMV, mở rộng sự kiện và truy vấn kế hoạch giám sát
  • Tăng khả năng mở và đọc XEL tệp bằng đầu đọc XEvent Linq
  • Cải thiện tính năng truy vấn không gian

Yêu cầu cấu hình

  • Hệ điều hành: Windows 7, 10, Server 2008 R2, Server 2008 Service Pack 2, Vista Service Pack 2
  • CPU: tối thiểu 1Ghz (nên dùng từ 1.4Ghz)
  • RAM: 512MB (nên dùng từ 2GB)
  • Ổ cứng: trống ít nhất 2.2GB

Download SQL Server Enterprise 2012

Link download: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

MS SQL server 2012 key serial

MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVELOPER
YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y

MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE SERVER/CAL EDITION
748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H

MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD
YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7

MICROSOFT SQL SERVER 2012 WEB
FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F

MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE CORE
FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28

MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE
HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6

Hướng dẫn cài đặt SQL Server Enterprise 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *