Download ArcGIS 10.8.1 – Phần mềm xử lý dữ liệu GIS

ArcGIS là hệ thống Thông tin Địa lý chuyên nghiệp cung cấp nhiều công cụ và tùy chọn mạnh mẽ. Nó đi kèm với một loạt các công cụ mạnh mẽ để sử dụng dữ liệu mô tả và thông tin không gian khi tạo bản đồ. Ngoài ra, đây là một ứng dụng GIS rất dễ sử dụng để đơn giản hóa quá trình phân tích địa lý.

Download ArcGIS 10.8.1

Ứng dụng được chia thành 4 loại chính bao gồm Arcmap, Arccatalog, Arctoolbox và Arcscene. Dễ dàng triển khai bản đồ và làm việc với dữ liệu GIS để xử lý thông tin. Có một loạt các công cụ mạnh mẽ và nhiều tùy chọn mạnh mẽ giúp nâng cao quy trình làm việc tổng thể. Sử dụng dữ liệu thống kê và các mô hình xử lý để tạo ra kết quả chính xác. Tóm lại, nó là một ứng dụng rất mạnh để xử lý dữ liệu địa lý. 

Các tính năng của ESRI ArcGIS Desktop 10.8.1

 • Ứng dụng phân tích dữ liệu địa lý chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ triển khai dữ liệu địa lý và bản đồ
 • Tạo bản đồ với những nỗ lực tối thiểu
 • Khả năng xử lý dữ liệu bản đồ
 • Phân tích thông tin, hiển thị đồ thị và tạo kết quả
 • Xử lý dữ liệu thống kê và quản lý thông tin
 • Xây dựng các mô hình và tập lệnh quy trình
 • Sử dụng thông tin không gian và dữ liệu mô tả để tạo bản đồ
 • Bao gồm các mô-đun arccatalog, Arcmap, Arcscene và Arctoolbox

Công cụ bao gồm

ArcGIS Desktop bao gồm:

 • Người quản lý cấp phép
 • Máy tính để bàn ArcGIS
 • Dữ liệu Hệ thống Tọa độ Windows
 • Interop dữ liệu cho máy tính để bàn
 • Người đánh giá dữ liệu cho Máy tính để bàn
 • Nền máy tính để bàn
 • SDK cho NET Framework
 • Máy chủ Cơ sở dữ liệu Máy chủ
 • ArcGIS Pro
 • ArcMap, ArcCatalog
 • ArcGIS Online cấp độ 2
Download ArcGIS 10.8.1

Yêu cầu hệ thống đối với ESRI ArcGIS Desktop 10.6

Trước khi tải xuống ESRI ArcGIS Desktop, hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định.

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng đĩa cứng trống: Ổ cứng trống tối thiểu 10 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 4 GB
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý đa nhân Intel hoặc cao hơn

Link tải về ArcGIS Desktop v10.8.1 + Extensions

Kích thước: 3.6 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt ArcGIS Desktop v10.8.1

 1. Tải file về và giải nén
 2. Vào thư mục install\Desktop chạy file Setup để cài đặt phần mềm, cứ Next liên tiếp là được.
 3. Chép thư mục bin và bin64 trong thư mục Fix vào C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.8
 4. Hoàn tất cài đặt ArcGIS Desktop v10.8.1

Video hướng dẫn cài đặt ArcGIS Desktop v10.8.1

Chúc các bạn cài đặt phần mềm thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *